Nieuws

150 meter hoge schouw op de Kuhlmannsite in North Sea Port neergehaald

Gepubliceerd op do 20 mei 2021
Milieudochter DEC van de waterbouwgroep DEME haalde vandaag 20 mei om 12.30 uur de oude 150 meter rood-witte hoge schouw aan de Kuhlmannkaai neer. Deze gecontroleerde explosie op de grens van Gent, Evergem en Zelzate vormt het sluitstuk van de sanering en herinrichting deze voormalige fabriek.

De rood-witte schouw was een laatste restant van de vroegere fabriek Kuhlmann, daarna overgenomen door Rhône Poulenc en later door Rhodia, tot dit bedrijf in 2009 failliet ging. Honderd jaar lang werden er op de site zwavelzuur en fosfaten gemaakt. De hoge schouw was vele jaren een vertrouwd oriëntatiepunt voor de streek.

Gipsberg werd zonneberg

Op de 135 hectare grote site werd een 80 hectare groot gipsstort – het afvalproduct bij de productie van zwavelzuur – heraangelegd en tot de Zonneberg omgevormd.

Ontwikkeling tot industrieterrein

De overige terreinen krijgen een herbestemming als industriegrond. 11 hectare, waar de zwavelzuurproductie plaatsvond, werd in augustus 2020 door DEME aangekocht en door hun milieudochter DEC gesaneerd. Het zal worden ontwikkeld tot industrieterrein. Hier werd in totaal 70.000 ton afval naar stortplaatsen en recyclagecentra afgevoerd.

Ook North Sea Port was partner voor de terreinontwikkeling van 16 hectare en legt volgend jaar een ontsluitingsweg vanop de Kuhlmannkaai aan. Op termijn komt er in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen een fietsontsluiting.

Hergebruik van het beton van de schouw

Op donderdag 20 mei werd de schouw omstreeks 12.30 uur door een explosie aan de basis uit evenwicht gebracht om vervolgens op het terrein neer te vallen. De schouw was 150 meter hoog en had een diameter van 8 meter. 2.200 ton beton zal nadien door DEME verder verwerkt worden voor hergebruik. De site zal afgewerkt zijn tegen medio juli