Havenverordening en regelgeving

In verband met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports per 1 juli 2019 zijn per deze datum een drietal Havenverordeningen met de bijbehorende Havenreglementen, nadere besluiten en regelingen van kracht voor het beheersgebied van North Sea Port Netherlands.

De Havenverordeningen, de bijbehorende Havenreglementen, nadere besluiten en regelingen zijn eensluidend en van toepassing op het havengebied van North Sea Port, gelegen binnen de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

 

 

 

 

Bijlagen