Nieuws

North Sea Port werkt mee aan een Schone Schelde

Gepubliceerd op di 19 feb 2019
North Sea Port ondertekende op dinsdag 19 februari samen met 27 partijen het samenwerkingsconvenant ‘Schone Schelde’. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfvuil een probleem is en geven zij aan grensoverschrijdend samen te willen werken om dit in en rond de Schelde aan te pakken.

In Zeeland vinden jaarlijks een groot aantal opruimacties rond de Schelde plaats. Deze worden georganiseerd door verschillende partijen. Een keer per jaar is er een gezamenlijke opruimactie, onder de naam Schone Schelde. Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde wil de gezamenlijke inspanning vergroten en het zwerfvuil bij de bron aan te pakken. Daarmee willen de betrokken partijen de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel verminderen. North Sea Port steunt dit initiatief, dat past bij de inzet op verdere verduurzaming van de haven.

Samen voor een schone Schelde

Om het zwerfafval bij de bron aan te pakken is samenwerking essentieel. Hoe meer organisaties en mensen actief zijn en zich er voor verantwoordelijk voelen, hoe meer bewustwording wordt gecreëerd en mensen worden bereikt. Het convenant stimuleert deze samenwerking. Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen. Het convenant richt zich op de aanpak bij de bron en wordt ondersteund door gezamenlijke opruimacties.

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is gefaciliteerd door Rijkswaterstaat. De actieve bijdrage van Rijkswaterstaat bestaat uit monitoren, het verbeteren van afvalbeheer op het eigen areaal, het faciliteren van opruimacties door de zwerfvuilregeling (het ophalen en afvoeren van door anderen verzameld zwerfvuil) en het ondersteunen van educatie- en communicatietrajecten.

Ondertekenaars

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde werd op dinsdag 19 februari 2019 ondertekend door zowel Nederlandse als Vlaamse organisaties: Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Haven van Antwerpen, Amels, Dow Benelux, Trinseo, KIMO, Plastics Europe Netherlands, Natuurmonumenten, NME Schouwen-Duiveland, MEC De Bevelanden, IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Reinigingsdienst, Doe mee Verlos de zee, Zeeuwse Milieufederatie, Zero Plastic Rivers en Schoon Zeeland.