Tariefreglement Gent

Het tariefreglement bepaalt wat klanten aan het Havenbedrijf moeten betalen voor het gebruik van allerlei diensten. Bijvoorbeeld voor het leveren van drinkwater aan binnenvaart- en zeeschepen, het gebruik van werkvaartuigen, de brandblusboot, het ro/ro-ponton, voertuigen, materialen, stroomgoten, kraanrails en havengronden en de afgifte van scheepsafval door de binnenvaart.

Het tariefreglement legt ook de havenrechten vast. Elk vaartuig dat in de haven afmeert, dient daarvoor de betreffende rechten te betalen, zijnde zeevaart-, binnenvaart- of vlotrechten. Het reglement bepaalt ook alle uitzonderingen.

Het tariefreglement bepaalt eveneens de kostprijs voor de diensten in het kader van de havenbeveiliging, bijvoorbeeld de prijs van een havenkaart om toegang te verkrijgen tot het havengebied.

Hieronder vindt u het tariefreglement van de haven (Gent) voor 2017. Extra informatie over de goederennomenclatuur en instructies kunt u eveneens hieronder raadplegen.