Nieuws

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Gepubliceerd op do 13 feb 2020
De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en het beheer van alle infrastructuur en terreinen binnen het beheersgebied van North Sea Port. Ook de corporate verantwoordelijkheden voor IT en Facility vallen binnen deze afdeling.

Afdeling

Als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling maak je deel uit van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Innovatie. Dit cluster houdt zich bezig met de ontwikkeling van de haven richting de toekomst op het domein van ruimte, milieu, logistiek en duurzaamheid. Je levert een belangrijke bijdrage door het geven van inhoudelijk advies en het bieden van ondersteuning in diverse projecten binnen het ruimtelijk domein. Je bent het aanspreekpunt voor alle zaken rondom vergunningen en milieuvraagstukken en hebt daarmee een belangrijke rol in de communicatie tussen de interne organisatie, bedrijven in ons havengebied en alle betrokken overheden.

Functie

Tot je taken en werkzaamheden behoren o.a.:
  • het inhoudelijk adviseren van de projectleiders, beheerders en commercieel managers bij nieuwe infrastructuur, vestigings- of uitbreidingsplannen voor bedrijven, onderhoudsprojecten en gebiedsontwikkeling op het gebied van milieu en RO (o.a. bestemmingsplannen, emissies, natura 2000, externe veiligheid, vergunningen);
  • het initiëren, opzetten en begeleiden van opdrachten en onderzoeksvragen voor adviesbureaus op het gebied van milieu en RO;
  • het zorgdragen voor de juiste informatie en het verkrijgen van de benodigde toestemmingen om hiermee de projecten en beheerswerkzaamheden uit te kunnen voeren;
  • het onderhouden van contacten met overheden over diverse vraagstukken uit het ruimtelijk domein;
  • interpreteren en implementeren van beleid en (inter) nationale wet- en regelgeving;
  • signaleren en uitwerken van voor de haven relevante ontwikkelingen en trends;
  • het (mede) opstellen en uitwerken van een havenpolicy op het gebied van RO, natuur en milieu;
  • behartigen van de organisatiebelangen en het actief bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Gevraagd

Je hebt HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven op het gebied van wet- en regelgeving, ruimtelijke ordening, natuur en milieu zijn een pré. Je kunt zowel zelfstandig als in (multidisciplinair) teamverband samenwerken met in- en externe stakeholders en slaagt er in doelstellingen en projecten te behalen. Je bent resultaat- en oplossingsgericht en beschikt over goede communicatieve- en adviesvaardigheden.

Aanbod

Werken bij een ambitieuze organisatie met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. We bieden een marktconform salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het betreft een fulltime functie met hoofdstandplaats in Terneuzen, waarbij je eveneens bereid bent om te werken in vestiging Gent.

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar North Sea Port t.a.v. afdeling HR onder vermelding van vacaturenummer 4.13. Dit kan via de e-mail naar jobs@northseaport.com. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dick Engelhardt (Directeur Infrastructuur) of Anne Onstenk (HR Adviseur).