Bekendmaking Havenverordening

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports maakt bekend dat is besloten tot een geactualiseerde Havenbeheersverordening.

In verband met actualisatie van de Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011 in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijk Regeling Zeeland Seaports van 6 december 2017 is besloten tot:

 • Het vaststellen van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018 onder intrekking van de Havenbeheersverordening Zeeland Seaports 2011;

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports maakt tevens bekend dat onder voorbehoud van inwerkingtreding van bovenvermelde Havenverordening per 1-1-2018, in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 december 2017 besloten is tot:

 • Het vaststellen van het Havenreglement Zeeland Seaports 2018 ter
  uitvoering van artikel 10.1 van de Havenverordening Zeeland Seaports
  2018;
 • Het vaststellen van de navolgende besluiten:
  1. Aanwijzing van de Havenmeester in de zin van de Havenverordening Zeeland Seaports 2018;
  2. Mandaatbesluit Havenmeester Gemeenschappelijke Regeling
   Zeeland Seaports 2018;
  3. Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Havenverordening Zeeland
   Seaports 2018.

Alle besluiten treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

Alle besluiten zijn gepubliceerd in het digitale Provinciaal Blad van de provincie Zeeland. De verordening en het reglement zijn gepubliceerd in de digitale Gemeentelijke Publicatiebladen van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

De besluiten liggen met ingang van dinsdag 3 januari 2018 vier weken voor een ieder ter inzage op het kantoor van North Sea Port, Schelpenpad 2 te Terneuzen, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


Nadere informatie ter zake kunt u verkrijgen bij de juridische afdeling van North Sea Port, + 31 115 64 740 0.

Gepubliceerd op ma 18 dec 2017