Nieuws

Bekijk de video: tijdelijke natuur North Sea Port in volle bloei

Gepubliceerd op vr 1 mei 2020
North Sea Port heeft in 2018 een ‘tijdelijk’ natuurgebied gerealiseerd in de Koegorspolder in Axel. Het doel hiervan is om terreinen die nu nog niet nodig zijn voor economische ontwikkeling, optimaal in te zetten om de biodiversiteit in ons havengebied te vergroten.

Deze oplossing vloeit voort uit één van de afspraken die zijn gemaakt met de ondertekening van het convenant ‘duurzaamheid Ambitie 2030’. 

Natuurakkers en rustplekken

Naast het aanplanten van bomen en struiken, waarbij we vorig jaar nog door tientallen leerlingen van een plaatselijke basisschool zijn geholpen, laat Nort Sea Port ook natuurakkers met oude graangewassen inzaaien en keverbanken aanleggen zodat het ook een veilige voedsel- en rustplek wordt voor akkervogels en insecten.

Ook voor de kamsalamander is er een poel gegraven. De biotopen sluiten aan op het biotoop van de tijdelijke natuur van Yara Sluiskil.

Wandelpaden 

In het natuurgebied zijn diverse wandelpaden aangelegd, die je vrij kunt bezoeken. Deze wandelpaden gaan tevens onderdeel uitmaken van het wandelnetwerk Zeeland.

Onderstaande video toont hoe prachtig de natuur er op dit moment bij ligt! 

Samenwerking 

Deze (tijdelijke) natuur is aangelegd in het kader van 2B Connect, een Interreg project van 26 partners voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek Nederland-België. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) in samenwerking met financiële steun van de gemeente Terneuzen en Europa (Interreg).

Foto North Sea Port: struikplantdag 2019