Afval binnenvaart ophalen

Op 1 november 2009 trad het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (ook gekend als het CDNI) in werking. Dit verdrag heeft als doel alle betrokkenen, dus niet enkel de schipper of de bemanning, maar ook de verlader en de ontvanger van de lading, bewust te maken van de verontreiniging van oppervlaktewater, de beperking van de hoeveelheid scheepsafval en het stimuleren van recycling. 

Afgiftemogelijkheden Vlissingen en Terneuzen

In North Sea Port staan er in de gebieden Vlissingen en Terneuzen diverse containers waarin schippers hun afval kwijt kunnen. Een afvalophaler komt deze legen.

De afgifte van olie en oliehoudend afval gaat via Martens Cleaning.

Afgiftemogelijkheden in Vlaanderen

 

Afgiftemogelijkheden in Gent

In de haven zijn er verschillende mogelijkheden om afval afkomstig van binnenvaart af te geven.

Olie en vethoudend scheepsbedrijfsafval kan door een binnenschip gratis worden afgegeven aan de bilgesboot Martens 8. De binnenschepen moeten wel beschikken over een bilgesboekje en aan de volgende voorwaarden inzake hoeveelheden voldoen:

  • minimaal 1000 tot maximaal 6000 liter bilgewater;
  • maximum vijf jerrycans van 20 kg zijnde maximaal 100 kg olie- en schroefasvetten;
  • 5 zakken van 20 kg zijnde maximaal 100 kg poetslappen;
  • maximaal 100 kg gebruikte filters.

Afgifte is mogelijk elke werkdag (niet op feestdagen) van 7.30 tot 16.30 uur.

Een afgifte kan enkel na afspraak en kan eenvoudig worden aangevraagd via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op Binnenvaartservices onder afvalinzameling voor binnenschepen. Na ontvangst van deze aanmelding zal Martens Cleaning steeds contact opnemen met het schip ter bevestiging van de gevraagde inzameling.

Huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval (voedselresten, afval uit leefruimtes en lege voedselverpakkingen – PMD, glas, papier) kan worden afgegeven aan North Sea Port aan Gentse zijde binnen het havengebied en is uitsluitend voorbehouden voor verblijven waarvoor havenrechten verschuldigd zijn.

Het afval moet aangeboden worden in zakken van maximaal 80 liter of in een aangepaste verpakking (glas en papier) en door de scheepsbemanning op de kaai worden geplaatst. Als normale hoeveelheid voor andere dan passagiersschepen geldt maximaal 5 zakken van 80 liter.

De aanvraag wordt geregistreerd bij North Sea Port. Je kunt hiervoor een melding doen via e-mail. Vermeld daarin hoeveel afval je achter laat, op welke plaats en wanneer. 

Passagiersschepen kunnen een beroep doen op private bedrijven om hun afval in te leveren, of via North Sea Port. Passagiersschepen moeten aan North Sea Port hiervoor een vergoeding betalen. Ook voor huishoudelijk niet-gevaarlijk scheepsafval vervuild door andere afvalresten zal een vergoeding worden gevraagd. Zie hiervoor het Tariefreglement (Gent).

Afvalafgifte zonder registratie wordt beschouwd als sluikstorten. Abnormale hoeveelheden van gelijk welke soort afval kunnen worden geweigerd. North Sea Port kan mits grondige redenen op elk moment een afgifte stoppen of weigeren.

Afgifte van ladingrestanten, waswaters, goederen waarvoor een terugnameplicht bestaat zoals huishoudtoestellen, autobanden, accu’s en ander scheepsbedrijfsafval kan worden afgegeven aan private bedrijven. De kosten hiervan moeten rechtstreeks betaald worden aan deze bedrijven. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van deze private bedrijven.

Meldingen van niet-naleving van het verdrag

Een binnenschip in het Gentse havengebied kan conflicten melden en bemiddeling vragen aan de Havenkapiteinsdienst van de haven via VHF 11 of via het telefoonnummer +32 (0)9 251 04 57.

Indien de ontvanger van goederen van een binnenschip de losverklaringen niet ondertekent, kan dit in Vlaanderen worden gemeld bij het Havenbedrijf Antwerpen (ccr@haven.antwerpen.be of +32 (0)3 205 20 13). De klacht wordt geregistreerd en geldt bij controle door de scheepvaartpolitie of Rijkswaterstaat als bewijs van de melding.