PILOT | Binnenvaart Registratietool - Harmonie

Harmonie is een nieuwe registratietool voor de binnenvaart. Het systeem is samen met BLN – Schuttevaer en binnenvaartschippers ontwikkeld. Het doel is om volledige en tijdige informatie over het verblijf van binnenvaartschippers te genereren, alsook het administratieproces voor schippers verminderen. De app wordt op dit moment uitvoerig getest door binnenvaartschippers.

Voor het testen van de app kunt u aanmelden via e-mail. Begin 2019 moet de app definitief van start te gaan. De app is in eerste instantie alleen beschikbaar voor Terneuzen. Bij succes zal dit uitgebreid kunnen worden naar het hele gebied van North Sea Port (Gent, Terneuzen, Vlissingen).

Aanmelden Pilot Harmonie-app

Doel

Met de app wil North Sea Port zorgen voor juiste facturering en een efficiënter en betrouwbaarder afhandelingsproces voor schippers. Roy Bogaert, Nautisch Functioneel beheerder, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app. Hij stelt: “We willen als havenbeheerder betrouwbare informatie genereren. Dat levert tevens een grote bijdrage aan de veiligheid in ons gebied. Door betrouwbare informatie en data, kunnen we als havenbeheerder namelijk de juiste maatregelen nemen in geval van een calamiteit.”

Voordelen

De ontwikkeling van een registratietool klinkt voor schippers wellicht niet direct positief. Nóg een extra kanaal om mee bezig te zijn. Maar dat is het juist niet! John Hollander, Havenmeester bij North Sea Port, geeft aan: “Deze tool is innovatief en juist bedoeld om de schipper zo veel mogelijk te ontlasten. Dat is overigens op vraag van de schippers zelf. Nu moeten schippers vaak dezelfde administratieve handeling in elke haven opnieuw verrichten. En met deze app willen we dat juist wegnemen. We nemen daarbij in acht dat schipper eigenaar is van de data op zijn schip. Hij weet wat hij aan boord heeft en wat hij geladen en gelost heeft.”

 

Meerdere initiatieven

Schippers moeten op verschillende punten, dezelfde informatie doorgeven. Dit is tijdrovend. Roy: ‘Wij haken daar nu op in door de beschikbare data in de keten op te pikken en te verwerken in Enigma+ (Havenmanagement Systeem). Die gegevens tonen we vervolgens aan de schipper. De schipper controleert dit overzicht en laat weten wat hij in de haven komt doen. Uiteraard kan hij ook de gegevens aanpassen.” De bedoeling is om de app te gebruiken als de schipper is afgemeerd. Dit is ook op verzoek van de schippers in verband met de veiligheid. 

AIS

Een schipper kan aangeven dat hij North Sea Port toestemming geeft om gebruik te maken van zijn AIS signaal. North Sea Port kan dit signaal gebruiken om vooraf data in de app te zetten. Bijvoorbeeld dat het schip het havengebied binnenkomt, hoe laat het schip op welke ligplaats is aangekomen en hoe laat het weer vertrekt. Door deze data alvast te tonen hoeft een schipper alleen nog te controleren of het klopt. Minder werk dus!

Primeur

North Sea Port is een van de eerste havens die gaat testen of op basis van AIS aanmeld- en vertrekgegevens data opgehaald kan worden. Ook wordt getest met het koppelen van verblijfsgegevens aan de reisgegevens. Roy: “Harmonie wordt daarmee een schakel in de reisketen van schippers door het hergebruik van de bestaande reisgegevens.”

Meer weten?

Meer weten over de harmonie app? En hoe de app tot stand is gekomen? Bekijk dan onderstaande video.

Downloads

U kunt de app in Google Play of de Appstore alvast downloaden via:

Via desktop kunt u inloggen via: