Nieuws

Breid uw kennis over het beheer van havens uit: volg de vorming Havenbeheer - inschrijven kan tot en met 5 oktober

Gepubliceerd op ma 1 okt 2018
Bent u actief in de maritieme sector maar wilt u uw kennis over het beheren en het reilen en zeilen van havens uitbreiden? Dan is de vorming Havenbeheer op de universiteit van Gent misschien iets voor u!

Zeehavens zijn essentiële pijlers voor de economie die zorgen voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Ze zijn trekpleisters voor overslag, logistiek, industrie, transport en internationale handel.

Havenbeheerders werken binnen deze sterk concurrerende omgeving. Competitiviteit ten opzichte van andere havens, vlotte nautische toegankelijkheid en multimodale verbindingen met het hinterland staan voorop. Daarnaast gaat aandacht naar een doordacht ruimtegebruik, plaats voor nieuwe investeringen, internationale en nationale regelgeving, goederenstromen en economische bedrijvigheid. Er is bovendien steeds meer aandacht voor natuur en landschap.

Vijf modules, vijf lesdagen

De Permanente Vorming Havenbeheer licht al deze elementen op een overzichtelijke manier toe in vijf modules. Die geven de deelnemer een duidelijk beeld van de omgeving waarin havenbedrijven moeten bewegen om hun haven verder te ontwikkelen.

De lesgevers zijn docenten van de Universiteit Gent en professionals uit de praktijk.

Voor wie?

De academische vorming is zowel gericht op personen die in de maritieme sector werken en een grote praktijkervaring in een deelaspect hebben opgebouwd, maar hun kennis wensen uit te breiden naar andere deelgebieden in de havensector. Het is ook gericht op personen die een basiskennis inzake havenbeheer wensen te verwerven.

Houders van een bachelordiploma in Vlaanderen (of een hiermee gelijkgesteld diploma) worden toegelaten tot de opleiding. Andere deelnemers kunnen worden toegelaten op basis van eerder verworven competenties.

Meer info en inschrijven

Het volledige programma, de inhoud van de modules, inschrijven, prijs en alle verder informatie vindt u in de brochure hieronder. De lessen vinden plaats in de UGent en het Bezoekerscentrum North Sea Port. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 5 oktober 2018.

Deze opleiding wordt georganiseerd door het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent onder leiding van Prof. Dr. Frank Maes, in nauwe samenwerking met North Sea Port.

www.maritieminstituut.ugent.be