Central Gate voor vrachtwagens

North Sea Port neemt zich voor een Central Gate te realiseren, een plaats om vrachtwagens te ontvangen, te verzamelen en diensten aan te leveren. Central Gate zal in de buurt van het Drie Klauwenknooppunt liggen, grenzend aan het Sloegebied in Borsele.

Verhoogde veiligheid en leefbaarheid havengebied

Uit onafhankelijk locatieonderzoek blijkt dat het gebied in Borsele tussen de Westerscheldetunnelweg, Sloeweg, Driedijk en de Borsselsedijk de meest geschikte locatie is als centrale toegang tot terminals in het Sloegebied, en als veilige rust- en overnachtingsplaats voor vrachtwagenchauffeurs.

Central gate zal optimaal bereikbaar zijn voor vrachtwagens die het havengebied passeren of als eindbestemming hebben. Chauffeurs kunnen zich vooraf aanmelden, waardoor ze wachttijden bij de terminals vermijden. Bovendien biedt Central Gate chauffeurs de mogelijkheid om te voldoen aan de 45-uren rustnorm langs een van de belangrijkste Nederlands-Vlaamse transportcorridors.

Met deze maatregelen verhindert North Sea Port wildparkeren in de regio en verbetert het havenbedrijf de veiligheid en leefbaarheid in en rond het havengebied.

Innovatief en duurzaam

Bij de ontwikkeling van Central Gate stimuleert North Sea Port de toepassing van innovatieve en duurzame technieken, zoals alternatieve brandstoffen en laadpalen voor vrachtwagens. Een centrale servicelocatie en efficiënt ruimtegebruik dragen bij tot de ontwikkelingen in de logistieke sector en de energietransitie.

Het initiatief past volledig in de nationale agenda’s voor duurzaamheid en energietransitie en bij de ambities van de Topsector Logistiek in Nederland.

Subsidies van de regio en Europa

De commissie ‘Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland’ van de provincie Zeeland heeft vanuit het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ 3,2 miljoen euro ter beschikking gesteld voor innovatie en duurzaamheidstechnieken.

De Europese Unie kent op haar beurt een subsidie toe van 796.500 euro voor de infrastructuurinrichting van Central Gate. Ter voorbereiding worden technische, juridische, economische en financiële studies uitgevoerd. North Sea Port investeert hetzelfde bedrag, waarmee het totaalbedrag voor de studie op bijna 1,6 miljoen euro komt. Op basis daarvan wordt een investeringsbesluit over de ontwikkeling van Central Gate opgemaakt. We verwachten dat de ontwikkeling van Central Gate begin 2021 zal starten.

Nieuwsbrief

Tijdens het project zal er regelmatig over de vooruitgang worden gecommuniceerd. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, abonneer u dan op onze nieuwsbrief 'Central Gate'.

Inschrijven Nieuwsbrief Central Gate