Nieuws

Corona-update: North Sea Port ziet in april 2,3% minder goederenoverslag

Gepubliceerd op wo 6 mei 2020
North Sea Port meet de corona-impact in de maand april op: 2,3 % minder goederenoverslag en 7% minder schepen. De coronacrisis is nog steeds wisselend merkbaar in de cijfers.

In North Sea Port kwamen er in april 729 zeeschepen binnen, 7% (51) minder in vergelijking met april 2019. Deze schepen vervoerden samen 5,4 miljoen ton goederen, ‘slechts’ een verlies van 2,3% (120.000 ton) tegenover april 2019.

Grote verschillen in aan- en afvoer en soorten goederen

Ondanks een daling van de goederenoverslag via zeevaart steeg de aanvoer tot 4 miljoen ton (+8%). De afvoer nam af (-23%) en strandde op 1,4 miljoen ton. Het beduidende verschil in aanvoer en afvoer is ook in de soorten goederen te zien. Enerzijds zitten de landbouwproducten en de voedingsproducten met een groei van 50% nog steeds stevig in de lift. De afvoerbeperking voor voertuigen richting Groot-Brittannië, het tijdelijk sluiten van een aantal bedrijven in de automobielsector en het (gedeeltelijk) stilleggen van bouwwerkzaamheden en cementcentrales - als rechtstreekse gevolgen van de coronacrisis – zijn, anderzijds, nog steeds duidelijk te merken. De grootste dalers zijn immers de overslag van voertuigen (-45%) en bouwmaterialen (-31%).

Binnenvaart gaat erop achteruit

In North Sea Port kwamen er in april 3.360 binnenvaartschepen binnen, 17% minder dan vorig jaar. De goederenoverslag via binnenvaart ging er 9% op achteruit (400.000 ton).

In de binnenvaart wordt de coronacrisis pas in april - de minste maand - echt duidelijk. Voorlopig valt voor de eerste vier maanden van dit jaar nog steeds een status quo in vergelijking met vorig jaar te noteren (+0.4%).

Uitkijken naar halfjaarcijfers

Met ‘slechts’ een verlies van 2,3% via zeevaart in april weet North Sea Port zich inzake goederenoverslag wellicht nog best staande te houden. Echter, cijfers per maand geven slechts een heel gedeeltelijk beeld weer. En ze zeggen bovendien zeker niet alles over andere gevolgen die bedrijven nog ondervinden, zoals werkloosheid en mogelijkerwijs een lagere toegevoegde waarde op langere termijn.

North Sea Port verwacht dat de coronacrisis in de komende maanden nog verder voelbaar zal zijn. Uitkijken naar de halfjaarcijfers dus.

Foto: Tom D'Haenens