Coronavirus

De Belgische en de Nederlandse regering hebben maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. North Sea Port volgt deze maatregelen op de voet. Tegelijkertijd zetten we verder in op het operationeel houden van onze grensoverschrijdende haven waar dit mogelijk en veilig is.

Laatste update 3 april 2020 

Click here for English

Scheepvaart: haven operationeel

North Sea Port focust zich op de kerntaken. Dit betekent dat we inzetten op het operationeel houden van onze haven en havenactiviteiten. 

 • Voor zeevaart en binnenvaart blijven de grenzen open, evenals voor alle ondersteunende diensten zoals bootlieden, loodsen en sleepdiensten.
 • De Kapiteinskamers zijn in beperkte bezetting 24/7 bereikbaar, zodat de scheepvaart in goede banen wordt geleid. Als er zieke collega’s zijn, staan er volledige ploegwissels klaar.
 • Een Taskforce team richt zich specifiek op de operationele en de economische aspecten in de haven en op de vrijwaring van de toelevering van grondstoffen, goederen, voedsel en levensreddende middelen. De inzet is om, waar mogelijk en veilig, de scheepvaart en alle daarbij horende nautische facetten door te laten gaan in North Sea Port. Hiervoor is nauw contact met de bedrijven, dienstverleners en overheden.
 • De economische impact bij bedrijven wordt dagelijks gemonitord. Als havenbedrijf bekijkt North Sea Port waar ze oplossingen kan bieden om noden te vervullen.

Scheepvaart en gezondheid

Zoals altijd gelden ook nu de strikte procedures voor infectieziekten aan boord, voordat schepen North Sea Port aandoen. Aanvullend zijn nu, samen met met de landelijke gezondheidsdiensten GGD (voor Nederland) en Saniport (voor België) afspraken gemaakt:

 • Voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdiensten (GGD en Saniport).
 • De Maritime Declaration of Health moet 24 uur vóór het binnenlopen van de haven ingevuld zijn.
 • Zodra op dit formulier slechts 1 enkele vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de gezondheidsdienst direct betrokken.

North Sea Port volgt hiermee tevens de adviezen van zowel de Nederlandse als de Belgische/Vlaamse overheid.

Voor een overzicht van de procedures kun je kijken op de pagina 'Haven en Gezondheid'. 

Haven & gezondheid

Vignet voor grensarbeiders

Verschillende grensovergangen zijn gesloten en de Belgische autoriteiten controleren actief. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles, is een vignet geïntroduceerd. Het vignet dient om te voorkomen dat deze grensarbeiders worden opgehouden bij de grens en mag alleen door hen gebruikt worden. 

De diverse vignetten zijn de downloaden op de website van het Crisiscentrum. Ook de werkwijze staat erop vermeld.

Vignet downloaden

Oproep voor mondmaskers

North Sea Port, Voka Oost-Vlaanderen en Portiz roepen de bedrijven in de haven op om beschikbare mondkapjes, veiligheidsbrillen en andere beschermingsmiddelen aan de zorgverleners en artsen ter beschikking te stellen, nu de nood erg groot is.

Nieuwsbericht oproep mondkapjes

Personeel havenbedrijf blijft bereikbaar

Het welzijn en de veiligheid van de medewerkers van het havenbedrijf North Sea Port staat voorop. North Sea Port volgt daarbij de adviezen van de WHO, de overheid en landelijke officiële instanties. Op de kantoren van North Sea Port is op dit moment een minimale noodzakelijke bezetting aanwezig. 

Daarnaast zijn concreet de volgende maatregelen voor North Sea Port van kracht:

 • Medewerkers werken waar mogelijk thuis en alle vergaderingen en bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn, zijn afgelast.
 • Medewerkers zijn via e-mail, skype of telefoon bereikbaar.
 • Operationele diensten blijven, in beperkte bezetting, aanwezig. 

Max Mobiel stopgezet: extra fietsen beschikbaar

Max Mobiel brengt dagelijks tot 1.500 werknemers naar bedrijven in het Gentse deel van het havengebied. Deze dienstverlening is stopgezet. Havenbedrijf North Sea Port stelt samen met de Fietsambassade (Stad Gent) 100 fietsen ter beschikking van werknemers die op deze wijze dan op hun werk kunnen komen. Deze oplossing geldt zowel voor het Gentse als het Zeeuwse deel van de haven.

Voor meer informatie stuur je een e-mail naar North Sea Port.

E-mail North Sea Port

Cruiseschepen geannuleerd

(Rivier)cruises zijn tot 17 april vanuit de organisaties zelf geannuleerd naar aanleiding van de landelijk geldende maatregelen in zowel Nederland als België.

Rondvaarten geannuleerd

De gratis rondvaarten van Gent naar Terneuzen (en andersom) en Vlissingen worden geannuleerd zo lang het nodig is. Alle inschrijvers ontvangen hierover een persoonlijk bericht. 

Rondvaarten North Sea Port

Havenhuis gesloten

Ook het Havenhuis in Gent (Graslei) is gesloten voor bezoekers. De geplande rondleidingen gaan eveneens niet door. Ook de expositie is niet te bezichtigen. 

Havenhuis

Veerponten: andere dienstverlening

De dienstregeling en serviceverlening van de veerponten in het havengebied zijn aangepast:

 • Het fietsvoetveer op de Westerschelde (tussen Vlissingen en Breskens): neemt niet meer dan 100 personen mee per afvaart. Nog tot zeker maandag 6 april wordt de overvaart verzorgd met 1 schip. Meer info op de website van Westerschelde Ferry. 

  Website Westerschelde Ferry

 • Het veer in Langerbrugge en in Terdonk (Gent) over het Kanaal Gent-Terneuzen: maximaal 5 voetgangers/tweewielers per overvaart, geen beperking op wagens of vrachtverkeer . Meer info op de website van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 

  Website Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Zeemanshuizen gesloten 

De Zeemanshuizen in heel North Sea Port zijn tot nader bericht gesloten. Ook de havenbus van North Sea Port (tussen de haven, het zeemanshuis Stella Maris en het centrum van Gent) rijdt tot nader order niet meer.

Vanuit het Zeemanshuis in Vlissingen en Gent is een service gestart voor zeevarenden, zodat zij (onder strikte voorwaarden) met data-kaarten familie en vrienden kunnen contacteren.

North Sea Port komt huurders van gronden financieel tegemoet

De Coronacrisis zorgt ook voor heel wat financiële gevolgen. Bedrijven in North Sea Port worden hierdoor mogelijks getroffen. Het havenbedrijf North Sea Port treft in deze uitzonderlijke tijden dan ook uitzonderlijke financiële maatregelen. Bedrijven die gronden huren van het havenbedrijf – aan Zeeuwse kant een erfpacht, aan Gentse kant een concessie – kunnen uitstel krijgen voor de betaling van hun huurgelden.

Vragen? 

Voor meer informatie over het Coronavirus en (aanvullende) maatregelen kan je terecht op de volgende websites

Haven Gezondheid

Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. In North Sea Port gelden hierbij horende procedures. 

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief

Wil je automatisch op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in North Sea Port? Meld je dan nu aan voor de North Sea Port Nieuwsbrief.