Coronavirus

De Belgische en de Nederlandse regering hebben maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. North Sea Port volgt deze maatregelen op de voet. Tegelijkertijd zetten we verder in op het operationeel houden van onze grensoverschrijdende haven waar dit mogelijk en veilig is.

Laatste update 16 juni 2020 

Click here for English

Scheepvaart: haven operationeel

North Sea Port focust zich op de kerntaken. Dit betekent dat we inzetten op het operationeel houden van onze haven en havenactiviteiten. 

  • Voor zeevaart en binnenvaart blijven de grenzen open, evenals voor alle ondersteunende diensten zoals bootlieden, loodsen en sleepdiensten.
  • De Kapiteinskamers zijn in beperkte bezetting 24/7 bereikbaar, zodat de scheepvaart in goede banen wordt geleid. Als er zieke collega’s zijn, staan er volledige ploegwissels klaar.
  • Een Taskforce team richt zich specifiek op de operationele en de economische aspecten in de haven en op de vrijwaring van de toelevering van grondstoffen, goederen, voedsel en levensreddende middelen. De inzet is om, waar mogelijk en veilig, de scheepvaart en alle daarbij horende nautische facetten door te laten gaan in North Sea Port. Hiervoor is nauw contact met de bedrijven, dienstverleners en overheden.
  • De economische impact bij bedrijven wordt dagelijks gemonitord. Als havenbedrijf bekijkt North Sea Port waar ze oplossingen kan bieden om noden te vervullen.

Scheepvaart en gezondheid

Zoals altijd gelden ook nu de strikte procedures voor infectieziekten aan boord, voordat schepen North Sea Port aandoen. Aanvullend zijn nu, samen met met de landelijke gezondheidsdiensten GGD (voor Nederland) en Saniport (voor België) afspraken gemaakt:

  • Voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de gezondheidsdiensten (GGD en Saniport).
  • De Maritime Declaration of Health moet 24 uur vóór het binnenlopen van de haven ingevuld zijn.
  • Zodra op dit formulier slechts 1 enkele vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de gezondheidsdienst direct betrokken.

North Sea Port volgt hiermee tevens de adviezen van zowel de Nederlandse als de Belgische/Vlaamse overheid.

Voor een overzicht van de procedures kun je kijken op de pagina 'Haven en Gezondheid'. 

Haven & gezondheid

Personeel havenbedrijf blijft bereikbaar

Het welzijn en de veiligheid van de medewerkers van het havenbedrijf North Sea Port staat voorop. North Sea Port volgt daarbij de adviezen van de WHO, de overheid en landelijke officiële instanties. Op de kantoren van North Sea Port is op dit moment een minimale noodzakelijke bezetting aanwezig. 

Daarnaast zijn concreet de volgende maatregelen voor North Sea Port van kracht:

  • Medewerkers werken waar mogelijk thuis en alle vergaderingen en bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn, zijn afgelast.
  • Medewerkers zijn via e-mail, digitale vergaderingen of telefonisch bereikbaar.
  • Operationele diensten blijven, in beperkte bezetting, aanwezig. 

Rondvaarten geannuleerd

De gratis rondvaarten van Gent naar Terneuzen (en andersom) en Vlissingen worden geannuleerd tot 1 januari 2021.

Rondvaarten North Sea Port

Havenhuis gesloten

Ook het Havenhuis in Gent (Graslei) is gesloten voor bezoekers. De geplande rondleidingen gaan eveneens niet door. Ook de expositie is niet te bezichtigen tot 1 november. 

Havenhuis

Veerponten: raadpleeg dienstverlening

De dienstregeling en serviceverlening van de veerponten in het havengebied zijn aangepast. Voor de meest recente informatie, raadpleegt u de website van de dienstverleners. 

Website Westerschelde Ferry

Website Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Zeemanshuizen gesloten 

De Zeemanshuizen in heel North Sea Port zijn tot nader bericht gesloten. Ook de havenbus van North Sea Port (tussen de haven, het zeemanshuis Stella Maris en het centrum van Gent) rijdt tot nader order niet meer.

Vanuit het Zeemanshuis in Vlissingen en Gent is een service gestart voor zeevarenden, zodat zij (onder strikte voorwaarden) met data-kaarten familie en vrienden kunnen contacteren.

North Sea Port komt huurders van gronden financieel tegemoet

De Coronacrisis zorgt ook voor heel wat financiële gevolgen. Bedrijven in North Sea Port worden hierdoor mogelijks getroffen. Het havenbedrijf North Sea Port treft in deze uitzonderlijke tijden dan ook uitzonderlijke financiële maatregelen. Bedrijven die gronden huren van het havenbedrijf – aan Zeeuwse kant een erfpacht, aan Gentse kant een concessie – kunnen uitstel krijgen voor de betaling van hun huurgelden.

Vragen? 

Voor meer informatie over het Coronavirus en (aanvullende) maatregelen kan je terecht op de volgende websites

Haven Gezondheid

Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. In North Sea Port gelden hierbij horende procedures. 

Bedankt!

Dit zijn ze, onze #doorwerkers! Van harte bedankt Dirk, Lobke, Guido, Tim, Bo, Mark, Theo, Steven, Ronny, Gerard, Barbara, Peter en Steven… Bedankt om jullie ervaringen op de werkvloer te delen. Bedankt voor jullie wijze woorden, en om positief te blijven denken in moeilijke tijden. Het is dankzij mensen als jullie dat we deze crisis allemaal samen te boven komen!

Schrijf nu in voor de nieuwsbrief

Wil je automatisch op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in North Sea Port? Meld je dan nu aan voor de North Sea Port Nieuwsbrief.