Nieuws

Digitaal melden sinds 1 maart 2021 verplicht voor tankvaart in Vlaanderen

Gepubliceerd op vr 5 mrt 2021
Sinds 1 maart 2021 is het op alle Vlaamse waterwegen voor binnenvaartschippers die gevaarlijke goederen vervoeren verplicht om reis- en ladinggegevens digitaal te melden. In North Sea Port in Vlissingen en Terneuzen is digitaal melden al langer verplicht voor tank- en containtervaart.

Binnenvaartschippers die met gevaarlijke goederen door Vlaanderen varen, worden geacht hun melding digitaal door te geven. In het kader van veiligheid is het essentieel dat gegevens van gevaarlijke goederen aan de overheid gemeld worden. Dit is van groot belang in geval van calamiteiten.

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om de digitale meldplicht in te voeren voor alle schepen die in Vlaanderen varen. De verplichting voor schepen met gevaarlijke goederen is hierin een eerste belangrijke stap.

Melden via gangbare software

Alle schippers die ADN-goederen vervoeren en al digitaal melden, hoeven geen verdere actie te nemen. Schippers die nog geen digitale meldsoftware aan boord hebben wordt verzocht zo snel mogelijk actie te ondernemen zodat ook zij hun gegevens digitaal kunnen delen. Dit kan overigens met de gangbare softwarepakketten.

6 maanden om digitaal melden in te voeren

Van 1 maart tot 31 augustus 2021 zal er nog geen handhaving gebeuren op de digitale meldplicht. Zo krijgt iedere schipper de nodige tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. 

Surf naar Visuris voor meer informatie over de digitale meldplicht in Vlaanderen.