Dockland

  • Activiteiten: Dockland richt zich tot bedrijven die actief zijn in de chemische sector, de groothandel en distributie van chemische producten en aanverwante sectoren zoals opslag en logistiek. Ideaal terrein voor bedrijven die onder de Belgische Seveso III-wetgeving vallen of in de toekomst kunnen vallen. Dockland sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de Verenigde Naties, die North Sea Port heeft ondertekend.
  • Vergunningen: Bedrijven die zich op Dockland vestigen voldoen meteen aan alle specifieke vereisten en (milieu)vergunningen voor de vestigingsplaats, de opslag en behandeling van producten en het gebruik ervan. Gezamenlijke veiligheidsmaatregelen en inspectiemanagement garanderen een hoog veiligheidsniveau en creëren efficiëntie voor bedrijven en overheden. 
  • Oppervlakte bedrijventerrein: 5,5 hectare, uit te breiden tot 8 hectare 
  • Nog beschikbare ruimte: 5,5 hectare 
  • Infrastructuur: nog te ontwikkelen op basis van de behoeften van bedrijven. Gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur en het logistieke platform (toegang via openbare weg vanop de Kuhlmannkaai aan het Kanaal Gent-Terneuzen, interne wegen, voorzieningen inzake elektriciteit, gas en water) drukt de kosten en spaart de schaarse ruimte, met respect voor de omwonenden. Dit leidt tot een verlichting van de milieudruk. De doorlooptijd tussen het eerste contact en de opstart van de activiteit omvat 2 tot 3 maanden in plaats van de gebruikelijke doorlooptijd van 2 tot 3 jaar. 
  • Ontsluiting: zeevaart en binnenvaart via het nabij gelegen Kluizendok aan het Kanaal Gent-Terneuzen 
  • Realisatie: Dockland (grondgebied Gent en Evergem). 
  • Interesse? Dockland kantoren, contact@dockland.vlaanderen , +32 (0)4 96 26 61 42