Nieuws

Drones onder voorwaarden welkom in North Sea Port

Gepubliceerd op vr 11 jun 2021
In het luchtruim boven North Sea Port duiken steeds vaker drones op. Maar vliegen met drones boven het haven- en industriegebied mag niet zomaar en zeker niet overal. Veel hangt af van wie je bent, wat je doet en waar je vliegt. Want veiligheid staat voorop.

Steeds meer bedrijven en instanties zetten deze (nieuwe) technologie in voor controles, metingen en inspecties, bij het plannen en uitvoeren van werken, bij de bestrijding van calamiteiten, voor efficiëntere interventies bij ongevallen, noem maar op. En een groeiende schare recreatieve dronevliegers is tuk op de mooie kiekjes die je vanuit de lucht kan maken van een havenzone met zijn waterwegen, schepen en terminals. 

Niet alles mag

Bij North Sea Port lopen dan ook geregeld vragen rond en aanvragen voor dronevluchten binnen.

De basisregel is: vliegen mag niet overal en is aan voorwaarden onderhevig. Er gelden regels die vooral dienen om de veiligheid en de bescherming van de privacy en de havenbeveiliging te garanderen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegelaten bedrijfsoperaties of mensen ongewenst en ongevraagd in beeld te brengen. En net zoals in het algemeen luchtruim zijn er ‘no-go-zones’ waar je niet mag komen.

Verschillen tussen België en Nederland

Sinds 31 december 2020 is voor dronevluchten een nieuwe Europese wetgeving van kracht. Omdat elk land binnen dit Europees kader zijn eigen regels kan fine tunen, gelden binnen North Sea Port bovendien specifieke voorschriften voor België (Gent) en Nederland (Terneuzen en Vlissingen), met aparte instanties die het licht op groen moeten zetten.

In Nederland zijn dronevluchten boven havengebieden bijvoorbeeld verboden voor vluchten in de ‘open’ categorie en ook in België moet de operator van een drone aan een aantal wettelijke eisen voldoen en over een aantal certificaten beschikken. 

Meer informatie en aanmelden

Vooraf (en tijdig) aanmelden is dus de boodschap. Dat kan via de websitepagina. Dat is ook de kortste weg naar alle nuttige info over dronevluchten.

Lees meer over drones in North Sea Port