Nieuws

Efficiënter ligplaatsbeheer North Sea Port

Gepubliceerd op vr 15 dec 2017
Binnenvaart melden bij RWS88

In Zijkanaal A en het Noorddok Terneuzen verzorgt RWS88 (Rijkswaterstaat) namens North Sea Port de ligplaatsentoewijzing. Schippers dienen zich net als altijd vooraf te melden. Deze melding verloopt via VHF 13 / + 31 6 52713923. Wanneer een schip zonder toestemming een ligplaats inneemt (in strijd met verkeerstekens), wordt een combi-bon uitgeschreven. De bedragen starten vanaf € 210,-.

North Sea Port is vanaf 15 september 2017 gestart met een efficiënter ligplaatsenbeheer in de haven van Terneuzen. Binnenvaart is hier via nieuwe bebording op geattendeerd. De afgelopen drie maanden heeft Rijkswaterstaat de schippers op de nieuwe situatie geattendeerd. Vandaag eindigt deze gewenningsperiode. 

Mede door de bouw van de nieuwe sluis is goed en efficiënt ligplaatsbeheer een punt van aandacht. North Sea Port speelt in op deze vraag uit de branche door het toepassen van strikter toezicht en nieuwe bebording in Zijkanaal A en het Noorddok. Later volgen ook andere delen van de haven.

Pleziervaart

Havengebied Terneuzen is geen jachthaven. Het beheersgebied is niet bedoeld voor pleziervaart met uitzondering van de jachthavens die verhuurd zijn aan ondernemers die pleziervaartuigen bedrijfsmatig stallen. Voor de ligplaatsen in dit gebied kan alleen een tijdelijke toestemming verleend worden aan een pleziervaartuig wanneer deze zich meldt voor reparatie bij een bedrijf/scheepswerkplaats.