Nieuws

Expositie in Portaal van Vlaanderen brengt North Sea Port in beeld

Gepubliceerd op ma 17 aug 2020
Maandag 17 augustus openden North Sea Port, het Portaal van Vlaanderen en de gemeente Terneuzen een multimediale expositie over de grensoverschrijdende fusiehaven.

De expositie, gevestigd in het Portaal, laat de bezoeker via een maquette van het havengebied en een groot scherm de haven van binnenuit beleven.

De expositie laat de hedendaagse fusiehaven zien: het 9.100-hectare-grote grensoverschrijdende havengebied, dat zich 60 kilometer lang uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot in Gent in België waar bijna 100.000 mensen (in)direct werken in 525 bedrijven.

Reeds in Gent, nu in Terneuzen, straks Vlissingen

De expositie van North Sea Port is sinds september 2019 al te bezichtigen in het Havenhuis op de Graslei in Gent. Voortaan zal de expositie ook te bezichtigen zijn in het Portaal van Vlaanderen en in de toekomst ook nog in het Zeeuws maritiem MuZEEum in Vlissingen. Op deze drie locaties rond of in het havengebied van North Sea Port zal je dan op dezelfde wijze de haven kunnen beleven.

Madoc tekende voor het concept, het ontwerp en de realisatie van de expositie. Dit Gentse bureau stond eerder ook in voor de expositie in het Portaal van Vlaanderen.

Maquette en groot scherm

Op een grote, witte maquette is het hele havengebied in reliëf uitgesneden. Voor de bezoeker staan er rond de maquette enkele ipads. Door die op de maquette te richten komt de informatie tevoorschijn, in zogenaamde augmented reality: de grenzen van het havengebied, het sluizencomplex, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde, de havens/dokken, wegen, spoorlijnen, natuur- en buffergebieden, bedrijventerreinen, windmolens, namen van de steden en gemeenten in en rond het havengebied.

In filmpjes wordt er uitleg gegeven over het binnenkomen van schepen en het lossen, het opslaan, het opnieuw laden en het verder vervoeren van goederen. Zo komen bedrijven, schepen en haveninfrastructuur in beeld. De bezoeker krijgt beelden te zien van locaties in het havengebied waar je als bezoeker nooit kan of mag komen.

Het grote scherm toont in diverse video’s langzaam voortschrijdende beelden, die de bezoeker haast letterlijk de haven intrekken. Op de beelden worden tal van feiten en cijfers getoond: North Sea Port als logistiek knooppunt centraal in Europa en als multimodale haven die ontsloten wordt via binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding. Of over de plaats van de haven in de Europese top 10, cijfers over oppervlakte, grootte van het gebied, spoor, wegen, havens/dokken, toegevoegde waarde. En de belangrijkste handelspartners, de verschillende soorten goederen en producten, 1.000 hectare ruimte om te ontwikkelen. En over duurzaamheid op het vlak van vergroening van de energiebevoorrading en de ontwikkeling van infrastructuur.

Bezoek de expositie

De expositie is gratis te bezoeken in het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen, nabij het sluizencomplex in Terneuzen. In het Portaal kan je terecht voor een rondleiding over en in het sluizencomplex, een magnifiek uitzicht vanaf de nieuwe uitkijkpost over het complex en de bouw van de nieuwe sluis, een rondvaart over het Kanaal Gent-Terneuzen en zeeschepen (bijna) aanraken. Meer info op www.portaalvanvlaanderen.nl