Haven

North Sea Port is strategisch gelegen als centrum voor productie en distributie van allerlei goederensoorten en producten, zowel voor import als export. Bovendien is de haven een overslaghaven tussen zeevaart en binnenvaart.

De haven ligt op het kruispunt van Europese hoofdwegen en is via het spoor met heel Europa verbonden.