Investeren op grondgebied Nederland

Kanaalhavens Terneuzen

In het Terneuzense deel van de haven (ook wel de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone genoemd) staat duurzaamheid centraal. Verschillende projecten spelen in op duurzame ontwikkelingen. Dit gebied biedt veel ruimte en mogelijkheden voor het vestigen van uw bedrijf. In het gehele havengebied staat duurzaamheid centraal en zeker niet alleen Terneuzen.

Axelse Vlakte en Sluiskil

Op de Axelse Vlakte (ten oosten van Sluiskil) is circa 70 hectare beschikbaar voor kadegebonden activiteiten. Mede door de volledig multimodale ontsluiting is het terrein een ideale plaats voor bedrijven om zich te vestigen. Zeker sinds de Autrichehaven is verlengd tot 855 meter kadelengte. Deze haven biedt toegang aan schepen met een diepgang van 12,5 meter. De verlenging is een belangrijke uitbreiding van kadefaciliteit aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Bovendien vormt het een nieuwe stap in de ontwikkeling van Biopark Terneuzen. Dit concept is erop gericht bedrijven bijeen te brengen die elkaars bij- en afvalproducten kunnen uitwisselen. Dit worden dan grondstoffen of aanvullingen op de energievoorzieningen van het eigen productieproces.

Surf naar de website van Biopark Terneuzen voor meer informatie

Valuepark Terneuzen

Valuepark Terneuzen is de ideale locatie voor chemische productie en distributie. Het Valuepark is een joint venture tussen havenautoriteit Zeeland Seaports en chemisch concern Dow Benelux. Hier is circa 100 hectare beschikbaar voor verdere investeringen. Nieuwe bedrijven profiteren op twee fronten. Ten eerste van de nabijheid van de uitgebreide petrochemische faciliteiten van Dow Benelux. Ten tweede van de expertise die Zeeland Seaports in huis heeft wat betreft de infrastructuur en de regionale economische ontwikkelingen.

Surf naar de website van Valuepark Terneuzen voor meer informatie

Glastuinbouw

De Kanaalzone bij Terneuzen is aangewezen als concentratiegebied voor duurzame glastuinbouw. North Sea Port werkt in dit unieke project samen met WarmCO2 en Yara. 

Surf naar de website van Project Glastuinbouw voor meer informatie

Surf naar de website van WarmCO2 voor meer informatie

 Sloegebied Vlissingen

Ook in de haven van Vlissingen zijn nog diverse terreinen beschikbaar. In totaal is er plm. 140 hectare direct uitgeefbaar. Zo is aan de Quarleshaven nog terrein vrij is direct gelegen aan water en vlakbij de ingang van de haven vrij. De mogelijkheid bestaat tot de aanleg van een kade met een lengte van maximaal 800 meter.