Investeren op grondgebied Nederland

Kanaalhavens Terneuzen

In het Terneuzense deel van de haven (ook wel de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone genoemd) staat duurzaamheid centraal. Verschillende projecten spelen in op duurzame ontwikkelingen. Dit gebied biedt veel ruimte en mogelijkheden voor het vestigen van uw bedrijf. In het gehele havengebied staat duurzaamheid centraal en zeker niet alleen Terneuzen.

Axelse Vlakte en Sluiskil

Op de Axelse Vlakte (ten oosten van Sluiskil) is circa 70 hectare beschikbaar voor kadegebonden activiteiten. Mede door de volledig multimodale ontsluiting is het terrein een ideale plaats voor bedrijven om zich te vestigen. Zeker sinds de Autrichehaven is verlengd tot 855 meter kadelengte. Deze haven biedt toegang aan schepen met een diepgang van 12,5 meter. De verlenging is een belangrijke uitbreiding van kadefaciliteit aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Bovendien vormt het een nieuwe stap in de ontwikkeling van Biopark Terneuzen. Dit concept is erop gericht bedrijven bijeen te brengen die elkaars bij- en afvalproducten kunnen uitwisselen. Dit worden dan grondstoffen of aanvullingen op de energievoorzieningen van het eigen productieproces.

Biopark Terneuzen

Valuepark Terneuzen

Valuepark Terneuzen is de ideale locatie voor chemische productie en distributie. Het Valuepark is een joint venture tussen havenautoriteit Zeeland Seaports en chemisch concern Dow Benelux. Hier is circa 100 hectare beschikbaar voor verdere investeringen. Nieuwe bedrijven profiteren op twee fronten. Ten eerste van de nabijheid van de uitgebreide petrochemische faciliteiten van Dow Benelux. Ten tweede van de expertise die Zeeland Seaports in huis heeft wat betreft de infrastructuur en de regionale economische ontwikkelingen.

Valuepark Terneuzen

Glastuinbouw

De Kanaalzone bij Terneuzen is aangewezen als concentratiegebied voor duurzame glastuinbouw. North Sea Port werkt in dit project samen met WarmCO2 en Yara. 

Binnen dit unieke concept is nog 25 hectare grond beschikbaar voor nieuwe glastuinbouwcomplexen. Bedrijven als Gebr. van Duijn, 4Evergreen en Verenigde Groentetuinders zijn al gevestigd in dit gebied. En ook Kwekerij van Adrichem en 'de Westerschelde' zijn gekende namen in het glastuinbouwgebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Makelaardij Santen & Gasille.

  • Telefoon +31 (0) 174 511 300

Wilt u meer weten over het WarmCO2 concept, surf dan naar de website:

WarmCO2