ISPS

In het havengebied van North Sea Port zijn er regels voor beveiliging in de haven van toepassing. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port facility Security  (ISPS) Code. De beveiligingsmaatregelen uit de code zijn overgenomen in de Europese verordening 725/2004

De ISPS-code geldt voor:

  • Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes
  • Passagiersschepen (meer dan 12 passagiers), die varen op internationale zeeroutes
  • Booreenheden (Mechanisch voortbewogen)
  • Alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren

In Nederland is deze wetgeving opgenomen in de Havenbeveiligingswet.

In België is deze wetgeving opgenomen in de Wet betreffende de maritieme beveiliging.

In North Sea Port treedt de Harbourmaster op als Port Security Officer (PSO) 

MOBI app

Wilt u ISPS (her)certificeren voor Vlissingen, Borsele of Terneuzen? Gebruik dan de MOBI app: