Leveranciers voor drinkwater aan schepen

North Sea Port ontvangt dagelijks heel wat zeeschepen in haar haven. Ook de bemanning van die schepen heeft drinkwater nodig. Drinkwaterleveringsbedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden om drinkwater te leveren aan schepen in het havengebied North Sea Port. Enkel leveranciers die hiervoor erkend zijn door North Sea Port kunnen de openbare havendienst voor het leveren van drinkwater aan schepen in het havengebied uitvoeren.

Elk drinkwaterleveringsbedrijf kan een aanvraag tot erkenning voor het leveren van drinkwater aan de scheepvaart in North Sea Port indienen bij North Sea Port door middel van een brief vergezeld van een erkenningsdossier. Alle voorwaarden zijn hieronder terug te vinden.

Drinkwaterbedrijven

De volgende bedrijven zijn erkend om drinkwater te leveren:

De Eendracht CBVA
Langerbruggenstraat 111
B-9000 Gent

Tel. : +32 (0)9 255 90 31

Email : werkleider@eendracht.be

Scheldt Water Trading vof (SWT)
Deltahoek 5
NL-4511 PA Breskens

Tel: +31 115 695 900

Email: werkleiders@scheldtmaritimeservices.nl