Mandaatbesluit Havenbeveiligingswet

De Burgemeesters van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen hebben als verantwoordelijken voor de havenveiligheid, de havenmeester van North Sea Port Netherlands B.V. als Port Security Officer aangewezen.

Dit is gepubliceerd in de digitale Gemeentelijke Publicatiebladen van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

Publicatie

De Burgemeesters van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen in hun hoedanigheid van autoriteit voor de havenveiligheid op grond van artikel 4b, eerste lid van de Havenbeveiligingswet, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4c, lid 3 van de Havenbeveiligingswet bekend dat zij gezamenlijk bij het op 15 juni 2019 in werking te treden “Aanwijzings- en mandaatbesluit Havenbeveiligingswet” als havenveiligheidsfunctionaris hebben aangewezen de havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V.”

De aanwijzing geldt voor de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 1a, tweede lid van de Havenbeveiligingswet aangewezen havens en objecten binnen de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen.

Het aanwijzings- en mandaatbesluit Havenbeveiligingswet is gepubliceerd in de digitale Gemeentelijke Publicatiebladen van de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen. Het besluit is tevens gepubliceerd op de website van North Sea Port, www.northseaport.com.