Milieuklachtenlijn provincie Zeeland

Voor de regio Zeeland kunt u met alle milieuklachten en - meldingen, over bijvoorbeeld geluidshinder of bodemverontreiniging, terecht bij het Milieumeldpunt van de RUD Zeeland.

Het Milieumeldpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op +31 118 41 23 23. Voor minder spoedeisende zaken kunt u ook mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

Surf naar de website van provincie Zeeland voor meer info