Multimodaal

North Sea Port is door haar ligging in West-Europa en haar infrastructuur een multimodale haven. Goederen die de haven binnenkomen, worden verder vervoerd met binnenschepen, per trein, per vrachtwagen en zelfs per pijpleiding. Die mix van mogelijkheden is een sterke troef.

North Sea Port is een diepzeehaven. Door de natuurlijke ligging ligt de haven bovendien tot 32 kilometer landinwaarts. North Sea port heeft daarbij veel verscheiden verbindingen met het hinterland.

Het wegennet in Europa is op veel plaatsen verzadigd. North Sea Port vindt het daarom een logische keuze om in te zetten op meer duurzaam vervoer via spoor en binnenvaart. Meer dan de helft van de goederen vanuit de haven wordt verder vervoerd via binnenvaart.

Contact

Voor meer informatie over multimodale terminals of lijndiensten kunt u contact opnemen met commercial@northseaport.com