Nieuws

Nederlandse staatssecretaris Van Veldhoven bezoekt bedrijventerrein Thermphos in North Sea Port

Gepubliceerd op ma 11 feb 2019
De Nederlandse staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bracht op maandag 11 februari een bezoek aan het voormalige Thermphos. Ze werd bijgepraat over de stand van zaken van de sanering van de fosforfabriek.

De sanering van de voormalige, failliet verklaarde fosforfabriek Thermphos in North Sea Port, Vlissingen, is complex en duur. Er is niet alleen fosfor op het terrein aanwezig, maar ook asbest en radioactieve materialen. Na uitleg en een rondleiding over het terrein nam de staatssecretaris deel aan het bestuurlijk overleg waarin de voortgang werd besproken. Daarbij waren ook gedeputeerde van de provincie Zeeland Jo-Annes de Bat en CEO van North Sea Port Daan Schalck aanwezig.

De sanering gaat voortvarend
Uit het kwartaaloverzicht blijkt dat de sanering waarschijnlijk een jaar eerder klaar zal zijn, omdat meer werkzaamheden tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Het fosforslik uit een aantal opslagtanks, vaten en overige installatiedelen is verwerkt. Alle vaten met fosforafval uit het verleden zijn verwerkt. Bij het veiligstellen van het ovenhuis zijn alle elektrofilters fosforvrij en asbestvrij gemaakt. Een groot aantal opslagtanks en vaten is schoongemaakt. De voorbereiding voor verdere sloop van een aantal gebouwen, de asbestsanering en het afvoeren van de afvalstoffen gaat gestaag verder.

Vergunningen verleend
Alle op dit moment benodigde vergunningen zijn door de betreffende overheden verleend. Er is wel geconstateerd dat een meer gecoördineerde benadering van vergunningverlening en handhaving in deze complexe situatie onontbeerlijk is.

Kosten
Van Citters Beheer, die de sanering uitvoert, geeft in de kwartaalrapportage aan dat het beschikbare budget van 129,5 miljoen euro wellicht voldoende zal zijn voor de sanering.