Nieuws

Nederlandse waterstofbeurs 'HyXchange' stap dichterbij

Gepubliceerd op wo 2 jun 2021
De havens van Rotterdam, Amsterdam, Groningen en North Sea Port zetten de schouders onder de uitbouw van een beurs voor waterstof in Nederland met de naam HyXchange. Een studie maakte duidelijk wat daarvoor nodig is.

North Sea Port heeft van groene waterstof een speerpunt in zijn klimaat- en energiebeleid gemaakt. In het havengebied lopen al tal van projecten rond de productie en de uitwisseling van die brandstof en energiedrager van de toekomst. De vraag naar waterstof groeit snel en North Sea Port is als grensoverschrijdende industriehaven en logistieke draaischijf ideaal geplaatst om een rol van betekenis te spelen in de ontwikkeling van die nieuwe markt.

Vraag en aanbod matchen

Maar hoe zorg je ervoor dat producenten en afnemers elkaar vinden, de kwaliteit van de waterstof gewaarborgd is, de prijszetting op een correcte en transparante manier gebeurt? Een goede marktwerking zal samen met productiecapaciteit en infrastructuur voor opslag en transport het succes van waterstof bepalen.

Voor gas en elektriciteit bestaan al beurzen die de handel in die energiebronnen ondersteunen, en netwerken die de (grensoverschrijdende) distributie mogelijk maken. Na een eerste verkennende studie vorig jaar lieten North Sea Port, de havens van Rotterdam, Amsterdam en Groningen en de betrokken spelers en overheden in Nederland ruimer onderzoek uitvoeren naar de beste manier om een soortgelijke, internationale marktplaats voor waterstof op te zetten en zo de groei van de waterstofmarkt een duw in de rug te geven.

Vier hefbomen

Die studie is intussen afgerond. Daaruit blijkt dat een viertal hefbomen nodig zijn om de handel in groene waterstof efficiënt en marktconform te organiseren:

  • Certificering van waterstof: gebruikers moeten kunnen kiezen welke waterstof (groene, CO2-arme,...) ze willen kopen en zeker zijn dat die aan hun eisen voldoet, ook als die uit het buitenland is ingevoerd.
  • Een index die transparant aangeeft tegen welke prijs elke waterstof op een gegeven moment op de markt beschikbaar is; die prijs zal ook de bereikte reductie in CO2-emissies weerspiegelen.
  • Een spotmarkt waar beschikbare waterstof in de etalage gezet kan worden, eerst lokaal dan over de eigen regio en over de grenzen heen, naarmate het netwerk verder uitdient.
  • Handelsinstrumenten om het fysieke waterstofnet te balanceren en waterstof op te slaan.

Toetsen en testen

De nieuwe beurs krijgt de naam HyXchange. In een vervolgtraject willen de betrokken partijen de eerste toepassingen in pilootprojecten en simulaties uittesten. Voor de Nederlandse overheid is bij dit alles een belangrijke taak weggelegd om de juiste randvoorwaarden te scheppen. Alleen zo zal waterstof de hoge ambities kunnen waarmaken.