De Nest

  • Activiteiten: dit zeehaventerrein is uitermate geschikt voor lichte productie en droge zeehavenondersteunende bedrijven in de nabijheid van kades. Hieronder vallen bedrijven die onder andere volgende activiteiten uitoefenen: lichte industrie, productie en distributie van natte en droge bulk, toelevering en verwerking, industriële dienstverlening, distributie en logistiek 
  • Oppervlakte bedrijventerrein: 160 hectare 
  • Nog beschikbare ruimte: 40 hectare te koop 
  • Infrastructuur: het zeehaven- en watergebonden bedrijventerrein is gelegen aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Het beschikt over een volledige industriële uitrusting en ontsluitingswegen, met rechtstreekse aansluiting op de linkerkanaaloever 
  • Diepgang: gelegen nabij het Kluizendok 
  • Ontsluiting: weg (R4-West, E17/E40 en E34 en kadeweg langsheen kanaal Gent-Terneuzen), 
  • Realisatie: private ontwikkelaar G2I (grondgebied Gent en Evergem). 
  • Interesse? info@alides.be, tel. +32 (0)9 240 01 10, www.g2i.be