Nieuws

Nieuw park vormt buffer tussen dorpskern Rieme en havenactiviteiten in North Sea Port

Gepubliceerd op di 14 apr 2020
De Vlaamse Regering investeert verder in de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone. De dorpskern van Rieme zal met een nieuw groot park nog meer afgeschermd worden van de activiteiten in North Sea Port.

Vrijdag 10 april keurde de Vlaamse Regering het inrichtingsplan ‘Rieme Oost’ goed, een gebied van 3 hectare groot. Rieme is een deelgemeente van Evergem, gelegen op de linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen, dicht bij de Nederlandse grens.

In het plan wordt onder meer een park voorzien dat zal zorgen voor aantrekkelijke groene bosbuffers langs de pas aangelegde havenweg. Er komen ook nieuwe functies zoals ontmoetingsplaatsen, een speelbos, wandelpaden en een uitkijkpunt op de havenomgeving. Het koppelingsgebied Rieme Oost is het derde inrichtingsplan dat op termijn zal zorgen voor een groene buffer tussen de dorpskern van Rieme en het Kanaal Gent-Terneuzen.

Veilig fietsen

Om het toekomstige park en het woon-werk-fietsverkeer en recreatief fietsen veiliger te ontsluiten, zullen fietsers veilig langs het park kunnen rijden in plaats van langs de drukke havenweg. Hiervoor wordt de fietsverbinding met het Kluizendok (Christoffel Columbuslaan) verbeterd.

Uitvoering in 2022

Om de zone voor het park te realiseren, zal de Vlaamse overheid enkele voormalige industriële gronden aankopen en saneren. Als alles volgens plan verloopt, kan de uitvoering starten in 2022.

Buffers tussen wonen en haven

De Vlaamse Landmaatschappij werkt de plannen uit voor diverse koppelingsgebieden in het Gentse deel van North Sea Port. Dit zijn gebieden die de woonkernen in de haven en de industriegebieden met elkaar verbinden. Naast de Vlaamse regering participeren ook North Sea Port, de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeente Evergem in het project.

Foto: Vlaamse Landmaatschappij