Nieuws

Alco Bio Fuel in North Sea Port vangt voortaan tweemaal meer CO2 af voor hergebruik

Gepubliceerd op ma 16 mei 2022
Alco Bio Fuel heeft zijn capaciteit voor de opvang en het hergebruik van CO2 ruim verdubbeld. De bioraffinaderij aan het Gentse Rodenhuizedok investeerde hiervoor een bijkomende 10 miljoen euro. Havenbedrijven in North Sea Port blijven inspanningen leveren om hun productie klimaatneutraal te maken.

Alco Bio Fuel kan voortaan 160.000 ton CO2 per jaar afvangen om die voor andere toepassingen te gebruiken. Zo wordt liefst 60% meer uitstoot vermeden dan met de eerste afvanglijn. De eindsom staat gelijk met de uitstoot van 117.000 wagens. 

Tweede adem voor CO2 

De CO2 komt vrij bij de verwerking van maïs tot bio-ethanol, eiwitten en maïsolie. Met de tweede ‘recovery unit’ maakt Alco Bio Fuel dat fermentatieproces klimaatneutraal, want de door de biomassa opgeslagen CO2 komt niet langer opnieuw in de atmosfeer terecht. 

Na opvang gaat de CO2 nu een nieuw leven tegemoet in sectoren als de voedings- en drankindustrie (als koolzuur dat voor bubbels zorgt), glastuinbouw, waterzuivering (ter vervanging van agressieve zuren), koeltransport (als droogijs) of de chemie. Je zou kunnen zeggen dat die CO2 zo zijn tweede adem vindt. Het vermijdt meteen ook dat voor die toepassingen fossiele CO2 wordt gebruikt. 

Totale investering van 25 miljoen euro

De investering in de tweede afvanglijn gebeurde door GreenCO2. Dat is een joint-venture tussen Alco Bio Fuel, de IJsfabriek Strombeek en Messer Benelux, een specialist in industriële gassen. De nieuwe eenheid kwam er zeven jaar na de eerste captatielijn en tilt de totale investering in klimaatneutraliteit naar 25 miljoen euro. 

Alco Bio Fuel zet langs die weg een nieuwe, belangrijke stap in de richting van klimaatneutraal produceren. “Wij pakken de Europese uitdaging op om in 2050 klimaatneutraal te zijn”, zegt CEO Charles-Albert Peers. “Alleen willen wij dat doel voor onze productiesites al bereikt hebben in 2030”. 

Duurzame haven 

Alco BioFuel zit hiermee volledig op de lijn van het strategisch plan van North Sea Port ‘Connect 2025’. ‘Investeren in klimaat’ – onder meer door het afbouwen van de CO2-uitstoot - en ‘investeren in circulariteit’ – door van reststromen een nieuwe grondstof te maken - zijn twee van de basisprogramma’s in dit plan. De investering bij Alco Bio Fuel ligt bovendien op het raakpunt tussen chemie en voeding, twee van de zeven speerpuntsectoren waar North Sea Port op mikt. 

Foto: Alco Bio Fuel