Nieuws

UPDATE Corona: acties en maatregelen in North Sea Port over grensarbeid, stilgelegde werkzaamheden, fietsen en zeemanshuizen

Gepubliceerd op ma 23 mrt 2020
North Sea Port is nog volledig operationeel. Door diverse acties en maatregelen gebeurt dit op een veilige manier. Een update over de genomen maatregelen voor grensarbeid en werkzaamheden in North Sea Port.

maandag 23 maart 2020 - De Belgische en de Nederlandse regering verscherpte dag na dag de maatregelen aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. North Sea Port volgt deze maatregelen op de voet op. Tegelijkertijd zet North Sea Port verder in op het operationeel houden van de haven langs Gentse en Zeeuwse kant waar dit mogelijk en veilig is.

Grensarbeiders dienen vignet te gebruiken om grens te passeren

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles werd er op zondag 22 maart een vignet geïntroduceerd. Het vignet dient om te voorkomen dat deze grensarbeiders worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Dit vignet komt er na overleg van de Nederlandse Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid De Crem.

De diverse vignetten zijn de downloaden op de website van het Crisiscentrum. Ook de werkwijze staat erop vermeld.

Vignette downloaden

Werkzaamheden worden stilgelegd

Verschillende lopende werkzaamheden in het Gentse deel van North Sea Port werden stilgelegd.

  • R4: de heraanleg tussen Melle en Merelbeke
    Het stuk R4 dat aansluit op de R4-oost ter hoogte van Euro-Silo. De werfzone is ondertussen veilig afgesloten. Alle omleidingen blijven gelden. De laatste stand van zaken vind je steeds op de website van het Vlaamse Agentschap wegen en verkeer

    Vlaams Agentschap wegen en verkeer

  • Vliegtuiglaan en straatverlichting
    Fluvius laat weten dat niet dringende werkzaamheden werden stopgezet. Dit geldt voor de werken palend aan het Grootdok/op de Vliegtuiglaan (aan Weba en Decathlon) en de vervanging van de straatverlichting door ledverlichting

    Nieuwsbericht 

North Sea Port stelt fietsen aan bedrijven ter beschikking

Max Mobiel brengt dagelijks tot 1.500 werknemers naar bedrijven in het Gentse deel van het havengebied. Op donderdag 19 maart is deze dienstverlening stopgezet. Het havenbedrijf North Sea Port en de Fietsambassade (Stad Gent) stellen 100 fietsen ter beschikking, die bedrijven aan hun werknemers kunnen aanbieden zodat die op hun werk kunnen komen.

Deze oplossing is een samenwerking tussen North Sea Port, Voka Oost-Vlaanderen, Portiz en de stad Gent en geldt zowel voor het Gentse als het Zeeuwse deel van de haven.

Voor meer informatie stuur je een e-mail naar North Sea Port.

E-mail North Sea Port

Zeemanshuizen stellen datakaarten ter beschikking van zeelieden

De Zeemanshuizen in heel North Sea Port zijn gesloten. Het Zeemanshuis Mission to Seafarers in Vlissingen én ook Stella Maris in Gent startten een service voor zeelieden (onder strikte voorwaarden), zodat zij met data-kaarten familie en vrienden kunnen contacteren.

Mission to Seafarers

Stella Maris Gent

Meer informatie voor Nederland en België

Voor de meest actuele maatregelen raadpleeg je best de volgende websites: