Nieuws

North Sea Port heeft stevige ambities voor de verdere ontwikkeling als Europese haven: strategisch plan 'Connect 2025'

Gepubliceerd op ma 5 jul 2021
Het havenbedrijf North Sea Port legt zijn strategisch plan ‘Connect 2025’ voor aan de aandeelhouders. Met acht strategische programma’s bouwt het grensoverschrijdende havenbedrijf verder aan zijn positie als Europese haven. De aandeelhouders zullen zich hier tot medio oktober over buigen.

Het Nederlands-Vlaamse havenbedrijf North Sea Port heeft van zijn acht publieke aandeelhouders een duidelijke opdracht meegekregen: een strategisch plan opmaken met als horizon 2025 op basis van de aandeelhoudersstrategie. Evenwichtig waarde creëren binnen het kader van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis staan hierbij centraal.

Het havenbedrijf legt nu aan de aandeelhouders een plan voor dat deze opdracht invult. De strategie richt zich op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en infrastructuur, de nautische dienstverlening en de rol van regisseur in het havengebied. De relatie met bedrijven, overheden en omgeving staat daarin centraal. En er wordt gefocust op de sectoren van chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde. Met acht strategische programma’s wil het havenbedrijf het plan realiseren.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Als Europese top tien haven wordt North Sea Port geconfronteerd met forse uitdagingen én kansen op het vlak van energietransitie, circulaire economie, klimaat, logistieke keten, haveninfrastructuur en digitalisering. Het havenbedrijf neemt deze uitdagingen op en wil hierbij uitdrukkelijk de verbindende factor, dé connector, zijn. Dit strategisch plan maakt daarvoor duidelijke keuzes die aan de aandeelhouders en omwonenden vertrouwen geven in de koers van North Sea Port en zekerheid bieden voor de grote investeringen van bedrijven.”

Tot medio oktober zullen de aandeelhouders zich over het strategisch plan buigen. Het havenbedrijf vraagt een duidelijk mandaat van de provincie Zeeland, de gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen als Nederlandse aandeelhouders en de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Evergem en Zelzate als Vlaamse aandeelhouders. In de komende maanden gaat het havenbedrijf hiervoor met de aandeelhouders in gesprek waarna het plan definitief vastgesteld zal worden.

Aandeelhouders zetten in op werkgelegenheid, duurzaamheid en een financieel gezonde basis

Het havenbedrijf heeft van de aandeelhouders de taak gekregen om te werken aan drie opdrachten die elkaar in evenwicht houden: economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis.

Inzetten op werkgelegenheid binnen een groter, hoog gewaardeerd en toekomstbestendig netwerk van bedrijven is de eerste opdracht. Het zijn de bedrijven die de jobs creëren en investeren in duurzaamheid. Het komt erop aan de juiste bedrijven naar de grensoverschrijdende regio te trekken, ze daar te houden en te laten groeien. Dat betekent vooruitkijken, innoveren en diversifiëren.
De tweede opdracht is duurzaamheid en klimaat: minder CO2, meer natuur, meer circulariteit en een efficiënt gebruik van ruimte. De bedrijven in North Sea Port voelen de druk om te verduurzamen. Het havenbedrijf wil zich onderscheiden door hen te helpen bij het realiseren van de duurzaamheidsambities en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.
De derde opdracht is financieel gezond zijn. De aandeelhouders participeren niet in North Sea Port om geld te verdienen. North Sea Port heeft daarom geen dividenddoelstelling, maar stuurt op het financiële resultaat dat nodig is om financieel gezond te zijn.

Het strategisch plan: drie kerntaken, klant centraal, zeven sectoren en acht programma’s

Om de opdrachten van de aandeelhouders op te nemen zal het havenbedrijf drie kerntaken behartigen, de klant centraal zetten, zich richten op zeven speerpuntsectoren en acht programma’s uitrollen om het plan te realiseren.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Met gerichte keuzes, draagvlak en ambitieuze doelstellingen willen we als connector richting 2025 concrete resultaten met een maatschappelijke meerwaarde boeken. We realiseren 150 hectare voor de circulaire economie, bouwen het hergebruik van CO2 verder uit, groeien verder uit als dé waterstofcluster van West-Europa, zetten in op een versterking van de elektrificatie, verduurzamen de logistieke keten, bouwen infrastructuur in samenspraak met bedrijven en overheden en gaan voor meer digitalisering.”

 • Ruimte en infrastructuur aanbieden, nautische dienstverlening en ‘connector’

Het havenbedrijf neemt de komende vijf jaar verder zijn drie kerntaken op. Het aanbieden van vrije bedrijventerreinen en haveninfrastructuur is de eerste. Daarnaast stelt het havenbedrijf nautische dienstverlening ter beschikking zoals scheepvaartbegeleiding. Een derde - bijzondere - taak is die van ‘connector’: de verbindende regisseur in het havengebied. Het uitbouwen en verder invullen van deze rol vormt de rode draad in het strategisch plan en is één van de acht programma’s om het te realiseren.

 • Klant centraal en inzetten op zeven sectoren

Het havenbedrijf wil zich onderscheiden in klantpartnerschap. Dit is dus verschillend van datgene waar de meeste zeehavens voor kiezen: zo laag mogelijke kosten voor de klant of koploper in een bepaald marktsegment zijn. Met dit klantpartnerschap wil het havenbedrijf de verbinder zijn, de connector, die een toekomstgerichte vertrouwensband realiseert.

Het wil hiermee aansluiten bij de specifieke behoeften van de bedrijven en hen maatwerk bieden. Daarom zoekt het havenbedrijf groei in zeven speerpuntsectoren: chemie, staal, bouwmaterialen, energie, auto- en trucksector, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde.

Ook de wijze waarop het havenbedrijf wil omgaan met omwonenden van het havengebied en inwoners van de regio past binnen de filosofie van klantpartnerschap: in contact zijn, met oog voor elkaars belangen en op zoek naar consensus. Klantpartnerschap betekent bovendien krachtige allianties realiseren waarin elke partner doet waar hij goed in is.

 • Acht programma’s om strategisch plan te realiseren

Met de volgende acht strategische programma’s bouwt het havenbedrijf North Sea Port verder aan zijn positie als Europese haven.

 • Investeren in circulaire waardeketens
 • Investeren in energieprojecten
 • Investeren in klimaat
 • Sterke logistieke ketens
 • Toekomstbestendige infrastructuur
 • Data community
 • Samen met de omgeving
 • Connector van samenwerkende partijen

Lees meer over de acht strategische programma's