Nieuws

Federale minister van Mobiliteit Gilkinet bezoekt North Sea Port: haven ondertekent samenwerkingsakkoord met Infrabel om vervoer per spoor met de helft te doen toenemen

Gepubliceerd op do 7 okt 2021
In en rond de haven het goederentransport van de weg naar het spoor verschuiven, dat is waar Infrabel en North Sea Port de komende jaren intensief voor gaan samenwerken. De helft meer vervoer over het spoor is het doel.

Om de samenwerking te benadrukken brachten de federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de CEO van Infrabel Benoît Gilson op donderdag 7 oktober een werkbezoek aan North Sea Port. Infrabel ondertekende samen met de CEO van North Sea Port, Daan Schalck, een intentieverklaring voor de oprichting van Railconnect, een havenspoorteam met vertegenwoordigers van Infrabel en North Sea Port. Minister Gilkinet juicht deze intenties om samen te werken toe.

Spoorbehoeftes in kaart brengen

North Sea Port en Infrabel zullen samen in het Gentse deel van het havengebied de spoorbehoeftes op korte, middellange en lange termijn in kaart brengen. In welke bundels moeten er sporen bijkomen of verlengd worden, waar is elektrificatie aangewezen of waar is er nood aan automatisch bediende wissels en automatische seinen?

Er wordt ook onderzocht hoe de infrastructuur zo optimaal en efficiënt kan geëxploiteerd worden op basis van de behoeftes van spoorklanten zoals de industrie en verladers. Er wordt ook nagegaan of er binnen het havengebied eenvoudiger en flexibeler kan gewerkt worden wat betreft de tarifering en treinoperaties zoals het efficiënter beheren van het spoorverkeer.

Verder moet een bijgestuurd parkeerbeleid efficiënter spoorverkeer mogelijk maken. Bijvoorbeeld voorkomen dat treinstellen dagen of weken in de meest benutte spoorbundels staan. Zo kunnen er op deze bundels steeds treinen worden ontvangen en samengesteld. Verder worden specifieke maatregelen onderzocht voor het havenspoornet over de Belgisch-Nederlandse grens in het havengebied.

Waterstoftrein

Momenteel zijn een groot deel van de sporen in de haven niet-geëlektrificeerd en rijden er diesellocomotieven op. Naast een mogelijke elektrificatie van het spoor zal ook het gebruik van groene waterstof voor spoorvervoer bekeken worden, in het bijzonder een koolstofneutrale ‘first and last mile’-exploitatie. Dit speelt in op de ambitie van North Sea Port om een Europese koploperspositie uit te bouwen voor de productie, transport en gebruik van groene waterstof.

BeHydro, een samenwerkingsverband tussen de Gentse constructeur van treinmotoren Anglo Belgian Corporation (ABC) en CMB, hebben tijdens het werkbezoek een conceptnota voor een demonstratieproject van een waterstoftrein toegelicht, samen met JOHN COCKERILL, constructeur van locomotieven uit Luik.

Van 10 naar 15% van het vervoer tussen haven en achterland

Dat er meer vervoer over het spoor dient te komen spreekt voor zich. Een duurzame modal shift is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de haven te blijven garanderen. Het wegennet slibt met het almaar groeiende wegvervoer bovendien meer en meer dicht. Het spoor is ook duurzamer (een goederentrein haalt gemiddeld 50 vrachtwagens van de weg) en energiezuiniger dan het wegvervoer.

Het spoorvervoer tussen North Sea Port en het achterland is de voorbije jaren gestaag blijven groeien. Enkele jaren terug was dit goed voor zowat 7% van alle vervoer tussen de haven en het achterland (per vrachtwagen, binnenvaartschip, met de trein). Vandaag loopt dat op tot 10%. Het opzet is om tegen 2030 te komen tot 15%. Het vervoer per spoor nog meer bevorderen en met de helft doen toenemen, maakt deel uit van de ambitie inzake duurzaamheid en klimaat. Deze ambitie van North Sea Port sluit aan bij die van de federale regering om het aandeel van het spoor in het goederenvervoer te verdubbelen tegen 2030.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Door middel van operationele optimalisaties van het treinverkeer en investeringen in spoorinfrastructuur blijven we als haven over voldoende capaciteit beschikken om het toenemende goederenvervoer per spoor verder in goede banen te leiden. Het laat bovendien toe om investeerders meer gebruik te laten maken van het spoornet.”

Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: “De federale regering wil in het hele land het volume van het goederenvervoer per spoor verdubbelen tegen 2030. Dat is goed voor de werkgelegenheid, de mobiliteit en de verkeersveiligheid: 1 goederentrein haalt 50 vrachtwagens van de weg. Meer treinen en minder vrachtwagens voor het goederenvervoer vanuit de North Sea Port is ook goed voor het klimaat, want dit draagt bij aan de doelstelling om -55% CO2 te besparen tegen 2030. En het is goed voor de economie: elke euro die geïnvesteerd wordt in het spoor brengt drie euro op .Voor de federale regering is dit dus een goed moment om verder te investeren in het spoor. De trein verbindt mensen met elkaar, verbindt de havens uit het noorden van ons land met fabrieken uit Wallonië en Zuid-Europa en maakt de verbinding tussen het spoor en zeevaart, tussen Infrabel en de North Sea Port voor duurzamer transport. Vandaag zie ik dat de haven al enorm veel stappen zet om te verduurzamen op vlak van circulaire activiteit, energieprojecten rond groene waterstof met een waterstoftrein en klimaatinvesteringen. Ik juich deze nieuwe samenwerking toe en moedig Infrabel en de haven aan om samen werk te maken van meer en duurzamer goederenvervoer per spoor!”

Benoît Gilson, CEO Infrabel: “Ik ben heel tevreden met de ondertekening van deze intentieverklaring en ook met de oprichting van een havenspoorteam samen met North Sea Port. Het illustreert onze gezamenlijke ambitie om van het goederenvervoer per spoor een nog belangrijkere katalysator te maken in Gent, en in heel België. Dit past in onze modal shift strategie en is goed voor onze economie, de werkgelegenheid, het klimaat en onze samenleving. Samen met onze stakeholders en klanten kunnen en willen we deze doelstelling waar maken.”