Nieuws

North Sea Port boekt recordjaar sinds vijf jaar fusie

Gepubliceerd op vr 13 jan 2023
Met 73,6 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart (+7%) en 64,5 miljoen ton via binnenvaart (+7%) in 2022 kenden de bedrijven in North Sea Port na vijf jaar fusie het beste jaar. De overslag van droge bulk blijft toenemen. De VS zijn de belangrijkste handelspartners geworden en halen Rusland in.

Vijf jaar gelden fuseerden het Nederlandse Zeeland Sea Ports (Vlissingen en Terneuzen) en het Vlaams/Belgische Havenbedrijf Gent tot één haven. North Sea Port werd de nieuwe merknaam van de 60-kilometer-lange grensoverschrijdende Nederlands-Vlaamse haven. Hiermee kwam de haven meteen in de top tien van de Europese havens terecht. “Groei op diverse vlakken moest er voor zorgen dat we als nieuwbakken haven deze positie konden aanhouden, en niet in het minst om verder uit te groeien tot een Europese tophaven. Met een nieuw recordjaar sinds de fusie vijf jaar geleden laten de bedrijven zien dat deze positie meer en meer verstevigd wordt. Best opmerkelijk na Brexit, twee coronajaren, de impact van de oorlog Oekraïne-Rusland en de energiecrisis”, aldus CEO van North Sea Port Daan Schalck.

Beste jaar ooit

Na vijf jaar fusie boekt North Sea Port voor 2022 het beste jaar ooit in haar nog prille ontstaansgeschiedenis voor wat de goederenoverslag via zeevaart betreft: een stijging met 7%, nog 3% meer dan het vorige recordjaar 2019. De import nam met 6% toe, de export met 9%. De verhouding import-export is 72%-28%. 

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Met een nieuw recordjaar verstevigt North Sea Port zijn positie als tiende haven van Europa. Best opmerkelijk na Brexit, twee coronajaren, de impact van de oorlog Oekraïne-Rusland en de energiecrisis”. 

Droge bulk nog steeds in de lift

North Sea Port is van oudsher een echte bulkhaven. Droge bulk kent nog steeds een duidelijke groei, ook ten opzichte van de pre-covidperiode. Vloeibare bulk en stukgoed blijven nog onder het pre-covidniveau.

Droge bulk neemt ook in 2022 meer dan de helft van de goederenoverslag via zeevaart in: 54% (39,9 miljoen ton, +10% tegenover 2021). De groei zat onder meer bij oliehoudende zaden, ruw ijzer, meststoffen en steenkool (+32%) waarvoor omwille van de EU-sancties voor de oorlog Oekraïne-Rusland extra voorraden werden aangelegd. De overslag van graan nam af. 

De vloeibare bulk is in 2022 goed voor een aandeel van 24% (17,6 miljoen ton, +5%). De stijging was vooral te noteren bij de overslag van biodiesel, diesel, vloeibare meststoffen en kerosine.

Breakbulk staat voor een aandeel van 14% (10 miljoen ton, +5%). De stijging is te zien bij de overslag van staalplaten en bananen (shift vanuit het vervoer met containers). 

Het segment roll on/roll off (ro/ro) neemt 5% in (3,7 miljoen ton, +2%). Meer vervoer van auto’s zorgde voor de toename. Het aandeel van trailers bleef gelijk. 

Containers nemen 3% van de overslag via zeevaart in (2,6 miljoen ton, -9%; in TEU is er ook een daling tot 230.000 TEU (-31.000 TEU)). De daling zit bij minder transport van bananen in containers (shift naar het vervoer als break bulk). 

Uitgedrukt naar goederensoorten zien we een toename bij de vaste minerale brandstoffen (waaronder steenkool), petroleum en petroleumproducten, producten van de metaalindustrie, ruwe mineralen en bouwmaterialen, meststoffen, voertuigen en machines. Een status quo is er te noteren bij landbouwproducten, voedingsproducten, ertsen en metaalresiduen en chemische producten.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “In deze onzekere tijden boekt North Sea Port het beste jaar sedert de fusie vijf jaar geleden. Deels omwille van de opbouw van extra voorraden, deels door de toenemende aanvoer van grondstoffen omdat de industrie op peil blijft.”

Belangrijkste handelspartners: Verenigde Staten halen Rusland in, handel Oekraïne gehalveerd 

Rusland is niet langer de belangrijkste handelspartner wat betreft de goederenoverslag via zeevaart. Met een krimp van 15% (-0,9 miljoen ton, totaal 5,4 miljoen ton) als gevolg van de EU-sancties komt het op de tweede plaats, na de Verenigde Staten die een groei van 27% kennen (+1,3 miljoen ton, totaal 6,3 miljoen ton). Groot-Brittannië neemt de derde plaats in (+4%, +0,2 miljoen ton, totaal 5,2 miljoen ton) gevolgd door Brazilië, Canada, Zweden, Noorwegen, Spanje, Finland. Frankrijk sluit de top tien af.

De handel met Oekraïne is gehalveerd. Omwille van de zoektocht van bedrijven naar andere markten neemt de handel met Canada (+31%), Australië (+123%), Algerije (+42%) en Duitsland (+42%) fel toe.

Europa is goed voor 57% van de handel (-4%), Noord-Amerika voor 15% (+3%), Zuid-Amerika voor 14% (-3%), Afrika 7% (+2%), Azië 4% (+1%) en Oceanië 3% (+1%).

Binnenvaart kent voor tweede jaar op rij recordjaar

Ook de binnenvaartoverslag kende in 2022 een nieuw record: 64,5 miljoen ton, een stijging met 7% (nadat ook al in het jaar daarvoor (2021) er een stijging met 9% was). De import steeg met 8%, de export met 7%. De verhouding import-export is 41%-59%. 
Opvallend is dat het vervoer van ro/ro met binnenvaartschepen sterk stijgt tot 0,5 miljoen ton. Ook de overslag van breakbulk via binnenvaart neemt spectaculair toe (+40%, +1 miljoen ton). De overslag van vloeibare bulk groeit (+19%, +5,5 miljoen ton) eveneens. Droge bulk krimpt (-9%; -2,2 miljoen ton) net zoals het vervoer van containers (-9%, -0,2 miljoen ton). 

Het recordjaar voor de overslag via binnenvaart staat niet alleen. Maar liefst 58% van het vervoer tussen de haven en het Europese achterland gaat in alle windrichtingen via de binnenwateren. 

Met een overslag via zeevaart van 73,6 miljoen ton en via binnenvaart van 64,5 miljoen ton registreert North Sea Port in 2022 een totale overslag van 138,1 miljoen ton tegenover 129,1 miljoen ton in 2021. Dat maakt 9 miljoen ton meer dus. In 2021 was er ook al een stijging met ruim 10 miljoen ton (in vergelijking met 2020). 

De verwachting voor 2023

De verwachting was dat in 2022 het coronaverlies van de twee jaren ervoor zou worden goed gemaakt. Dat is ook gebeurd. De oorlog Oekraïne-Rulsland en de ermee gepaard gaande energiecrisis schudde de wereldhandel duchtig door elkaar. In deze onzekere tijden weet North Sea Port een nieuw recordjaar te boeken, het beste jaar sedert de fusie vijf jaar geleden. Deels omwille van de opbouw van extra voorraden, deels door groei in diverse goederensoorten wat onder meer aangeeft dat de industrie op peil blijft. 

North Sea Port verwacht voor 2023 een minder jaar, maar wel een degelijk jaar. Met een goederenoverslag via zeevaart die in de vier kwartalen een gelijkaardig volume kent en die goed boven 70 miljoen ton uitkomt. De hoop is dat de energieprijzen dalen. De verwachting is dat de investeringen op een gelijkaardig niveau blijven aanhouden.