Nieuws

North Sea Port gaat voor volledig herstel in 2022

Gepubliceerd op wo 12 jan 2022
Met bijna 69 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart in 2021 groeide North Sea Port 9% ten opzichte van het coronajaar 2020. De overslag via binnenvaart kende met afgerond 60 miljoen zelfs een volledig herstel.

Met dit goede jaar achter de rug verwacht de grensoverschrijdende haven in 2022 het coronaverlies volledig weg te werken.

Voor het jaar 2021 boekten de bedrijven in de Nederlands-Vlaamse haven North Sea Port via zeevaart een goederenoverslag van 68,9 miljoen ton, een groei van 9% ten opzichte van 2020. Hiermee zit de haven nog maar 4% onder het recordjaar 2019. De import nam met 12% toe, de export met 1%. De verhouding import-export is 72% / 28%.

Bulk in de lift

North Sea Port is van oudsher een echte bulkhaven. Droge bulk neemt ook in 2021 meer dan de helft van de goederenoverslag via zeevaart in: 53% (36,4 miljoen ton, +12% tegenover 2020). Dit segment heeft zich in 2021 volledig hersteld en laat zelfs een groei zien ten opzichte van het recordjaar 2019. Die groei zat onder meer bij bouwmaterialen, granen, steenkool, ijzererts en schroot.

Het segment roll on/roll off (ro/ro) neemt 5% in (3,6 miljoen ton, +37%). Ook hier zien we niet enkel een groei in 2021 maar ook een groter aandeel tegenover dat recordjaar in 2019. Meer vervoer van trailers en staal zorgde voor de toename. Het aantal vervoerde auto’s bleef gelijk.

De vloeibare bulk is in 2021 goed voor een aandeel van 24% (16,7 miljoen ton, +3%). De stijging was vooral te noteren bij de overslag van plantaardige oliën en chemische producten.

Breakbulk staat voor een aandeel van 14% (9,5 miljoen ton, +2%). De stijging is te zien bij de overslag van cellulose, staal en bananen (shift vanuit het vervoer met containers).

Containers nemen naar cargotype 4% in (2,6 miljoen ton, -3%; in TEU is er wel een stijging met 27% tot 262.000 TEU). De daling deed zich onder meer voor door minder transport van bananen in containers (shift naar het vervoer als break bulk). Het segment van de containers blijft de laatste 3 jaar op hetzelfde niveau.

Uitgedrukt naar goederensoorten zien we een toename bij de landbouwproducten, vaste minerale brandstoffen, ertsen, mineralen en bouwmaterialen, chemische producten, en voertuigen, machines, containers, trailers. Een status quo is er te noteren bij de voedingsproducten, petroleumproducten, producten van de metaalindustrie en meststoffen.

Belangrijkste handelspartners

Rusland blijft ook in 2021 voor wat betreft de goederenoverslag via zeevaart de belangrijkste handelspartner, gevolgd door Brazilië, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zweden. De zesde tot de tiende handelspartners zijn Noorwegen, Turkije, Canada, Frankrijk en Spanje.

Europa is goed voor 61% van de handel, Zuid-Amerika 17%, Noord-Amerika 12%, Afrika 5%, Azië 3% en Oceanië 2%.

Binnenvaart opnieuw op peil

Ook de goederenoverslag via binnenvaart kende in 2021 een volledig herstel: met 9% tot 59,7 miljoen ton. Het was voornamelijk de export per binnenvaart die een vlucht nam (+14%). Zo komt de haven ruim boven het volume van voor de coronacrisis (58,5 miljoen ton) uit. De verhouding import-export verhoudt zich als volgt: 41% / 59%.

Met een overslag via zeevaart van 68,9 miljoen ton en via binnenvaart van 59,7 miljoen ton registreert North Sea Port in 2021 een totale overslag van 128,6 miljoen ton tegenover 118,3 miljoen ton in 2020. Ruim 10 miljoen ton meer dus.

Uitgifte gronden

North Sea Port gaf in 2021 ruim 55 hectare gronden aan investeerders uit.

Naar een volledig herstel

Reeds eerder werd in 2021 een gedeeltelijk ‘coronaherstel’ naar de cijfers van het recordjaar 2019 verwacht en een volledig herstel tegen eind 2022. Al sinds het vierde kwartaal van 2020 laat deze heropleving zich optekenen en in 2021 nam de goederenoverslag via zeevaart kwartaal na kwartaal verder toe. De verwachting is dan ook dat in 2022 het coronaverlies wordt goedmaakt.