Nieuws

North Sea Port kijkt verheugd terug op 'online Havenweek'

Gepubliceerd op ma 2 nov 2020
North Sea Port organiseerde een eerste editie van de ‘online Havenweek’. Een week waarin één vraag centraal stond: wat verwacht jij van North Sea Port terug te zien in het strategisch plan tot 2025? Bruikbare en scherpe input volgde van de deelnemers aan de 3 webinars en een afsluitend Havencongres.

Naast klanten uit de haven, overheden, stakeholders zoals de Zeeuwse MilieuFederatie (ZMF) en kennisinstellingen zoals UGent, VU Brussel en Erasmus Universiteit, had de ‘online Havenweek’ dit jaar een sterk deelnemersveld. Zo gingen de volgende sprekers in op de rol van de haven en de grensoverschrijdende samenwerking: 

  • Minister-president van de Vlaamse regering
    Jan Jambon
  • Nederlandse Minister van Infrastructuur en Waterstaat
    Cora van Nieuwenhuizen
  • Europees parlementslid
    Caroline Nagtegaal

Daarnaast spraken Diederik Samsom als Kabinetschef van EU Commissaris voor klimaatbeleid Frans Timmermans en Manfred Van Vlierberghe CEO ArcelorMittal Belgium over de dringende noodzaak van de energietransitie. In totaal lieten zo’n 50 sprekers en 700 deelnemers van zich horen tijdens deze 4 dagen.

Digitalisering, infrastructuur en energietransitie

In de eerste bevindingen ziet North Sea Port dat onder meer benadrukt wordt dat in de nieuwe strategie kennisdeling en digitalisering onderwerpen zijn waar North Sea Port op in moet zetten. Ook leggen de stakeholders de lat hoog voor de rol van het havenbedrijf bij de energietransitie. Infrastructuur voor pijpleidingen, circulaire economie en waterstof zijn hier doorslaggevende thema’s.

De haven dient ook partner voor de omgeving te zijn. Stakeholders verwachten dat North Sea Port samenwerkt met Rotterdam en Antwerpen, maar met behoud van het eigen onderscheidende vermogen. De kracht van North Sea Port ligt in de complementariteit en de grensoverschrijdende samenwerking tussen bestaande grote en kleine bedrijven in het havengebied. Ook een verregaande samenwerking met onderwijsinstellingen is een pad dat North Sea Port volgens de deelnemers van de online Havenweek zeker moet bewandelen.

Daan Schalck, CEO North Sea Port “Ik ben aangenaam verrast door de zeer eenduidige richting die onze stakeholders ons als havenbedrijf aangeven. Er wordt een actieve en soms zelfs dringende regierol aan North Sea Port toegeschreven. Dit geeft handvatten voor de opmaak van onze strategie tot 2025 en om onze rol als havenbedrijf ambitieus op te pakken voor de toekomst.”

Nieuwe strategie

North Sea Port is als Nederlands-Vlaamse fusiehaven in bijna drie jaar tijd uitgegroeid tot de derde haven van Europa qua toegevoegde waarde en staat op de achtste plaats als het gaat om goederenoverslag via zeevaart. Nu is het tijd voor de volgende fase en een nieuwe strategie.

North Sea Port wil begin 2021 een nieuwe strategie voor de periode tot 2025 klaar hebben en daarvoor worden stakeholders bevraagd. Onder meer in de afgelopen online Havenweek.

Bekijk de havenweek online

Wil je het havencongres of één van de webinars van de online Havenweek (nog eens) bekijken? Ga dan naar het volledige overzicht: 

Online Havenweek