Nieuws

North Sea Port participeert in nieuw Vlaams steunpakket voor containervervoer via binnenvaart

Gepubliceerd op do 3 feb 2022
De Vlaamse overheid, Lantis en de Vlaamse zeehavens maken 14,3 miljoen euro vrij om het vervoer van containers over de binnenwateren extra te stimuleren. De nieuwe maatregel zet de rol van North Sea Port als draaischijf voor het containerverkeer via de waterweg kracht bij.

Onder de noemer ‘Versnelling modal shift’ werkten het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Oosterweelbouwheer Lantis en de havens van North Sea Port, Antwerpen en Zeebrugge bijkomende financiële ondersteuningsmaatregelen uit voor het vervoer van containers over het water.

Dat tijdelijk pakket heeft tot doel aantrekkelijke binnenvaartproducten van en naar de Vlaamse zeehavens kansen te geven en de samenwerking tussen inland terminals te stimuleren. Het past in het streven om het aandeel van de binnenvaart in het containerverkeer van en naar de grote terminals in Antwerpen en Zeebrugge te vergroten.

Voor terminals, binnenvaartoperatoren en andere intermodale partijen

Het programma mikt daarbij op vier grote ‘corridors’. Als belangrijke as naar Zuidwest-Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk is de Gentse kanaalzone er daar één van. North Sea Port (Gent) genereert als industrieel en logistiek complex bovendien ook zelf heel wat containervolumes.

Terminals, binnenvaartoperatoren en andere intermodale partijen die de handen in elkaar willen slaan om meer containers over het water te vervoeren, kunnen bij de Vlaamse overheid een projectvoorstel indienen voor nieuwe diensten die verschillende terminals aandoen, of een verhoogd aantal afvaarten op bestaande lijnen.

Binnenvaart koploper in achterlandlandverkeer North Sea Port

De binnenvaart is de belangrijkste verkeersdrager tussen North Sea Port en zijn achterland. Maar liefst 58% van het goederenverkeer tussen de haven en het achterland gaat via binnenvaartschepen. Bovendien speelt de haven vandaag al de rol van draaischijf in de containertrafiek over het water. North Sea Port wil daar verder op inzetten.

CEO Daan Schalck vindt de deelname aan ‘Versnelling modal shift’ tevens volledig passen in de strategie van North Sea Port: “Meer binnenvaart en meer samenwerking verlicht de congestie op de wegen en draagt bij tot meer duurzame logistieke ketens, met minder uitstoot en een geringere klimaatimpact. In ons nieuw strategisch plan staan die doelstellingen centraal.”

Indienen kan tot en met 21 februari

Alle informatie over het steunpakket en deelname vind je op de website Marktbevraging versnelling modal shift | Vlaanderen.be

De deadline is 21 februari 2022.