Nieuws

North Sea Port past bestuur aan

Gepubliceerd op do 20 aug 2020
Het bestuur van de grensoverschrijdende haven North Sea Port SE (de holding) wijzigt op 1 september 2020. De bestuursstructuur wordt vereenvoudigd, de slagvaardigheid wordt vergroot en het aantal bestuurders breidt uit van twee naar vier.

Zoals aangekondigd heeft CEO Jan Lagasse aangegeven North Sea Port te verlaten op 1 september 2020. Het bedrijf komt vanaf dan onder leiding te staan van de andere CEO Daan Schalck.
Het toezichthoudend orgaan - dat toezicht uitoefent op de belangrijkste beslissingen – heeft samen met CEO Daan Schalck de voorbije tijd het toekomstige bestuur en management uitgetekend. Het havenbedrijf heeft de bestuursstructuur vereenvoudigd om de slagvaardigheid te vergroten, meer betrokkenheid te creëren en een betere besluitvorming te realiseren. In dat kader wordt het aantal bestuurders uitgebreid van twee naar vier personen.

Doorgroeikansen

Van bij de aanvang van de fusie (op 1 januari 2018) was er de belofte aan de medewerkers dat er binnen het fusiebedrijf groeikansen zouden zijn. Er werd dan ook intern naar geschikte kandidaten gezocht.

Na de beëindiging van de procedure heeft het toezichthoudend orgaan, naast CEO Daan Schalck, de volgende personen tot bestuurder benoemd:

  • Dick Engelhardt (Chief Development & Nautical Operations Officer).
  • Sofie Monteyne (Chief Financial Officer).
  • Peter Van Parys (Chief Operating Officer).

Het toezichthoudend orgaan heeft hierbij gekozen voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur met inachtneming van verschillende aspecten, namelijk competenties, gender en evenwicht inzake representatie uit beide onderdelen van het bedrijf. De ondernemingsraad (SE-OR) heeft over deze werkwijze en de kandidaten positief geadviseerd.

In het kader van de eenheid van leiding en personele unie zullen de nieuwe bestuurders ook benoemd worden als bestuurder bij de twee ‘dochters’ van North Sea Port: North Sea Port Netherlands N.V. en North Sea Port Flanders nv van publiek recht.

Over North Sea Port

North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich over 9.100 hectare (18.000 voetbalvelden) uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en buisleiding) en een veelheid aan goederensoorten.
North Sea Port is met 14,5 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt het met 71,5 miljoen ton de achtste plaats in van de havens in Europa. Het havengebied creëert werkgelegenheid voor bijna 100.000 mensen in 525 bedrijven.