Nieuws

North Sea Port steunt Nederlandse havennota

Gepubliceerd op do 2 apr 2020
North Sea Port spreekt haar steun uit voor de Nederlandse Havennota 2020-2030 “Agenda voor krachtige havens in een duurzame en digitale economie”.
Samenwerken voor betere achterlandverbindingen, een energietransitie en een grensoverschrijdende experimenteerregio, is het adagium voor North Sea Port.

North Sea Port maakt onderdeel uit van de vijf grote Nederlandse zeehavens – goed voor 350.000 jobs en een gezamenlijke toegevoegde waarde van 42 miljard euro - die zijn verenigd in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). North Sea Port, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk verwelkomen samen het initiatief van de minister om te komen tot havenbedrijven die elkaar versterken om hun vooraanstaande positie in Europa en de wereld te behouden.

Investeringsprogramma

De Nederlandse havens geven aan dat zij samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een investeringsprogramma zullen uitwerken, dat bijdraagt aan het structureel verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid van de zeehavens, inclusief het versnellen van de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.

Jan Lagasse CEO North Sea Port: “De havennota bevat een uitdagende agenda om de trends en opgaven van de internationale zeehavens zoals North Sea Port robuust klaar te stomen voor een nieuw havenlandschap. De havens gaan stevige uitdagingen tegemoet, zoals de energietransitie, geopolitieke ontwikkelingen, de gevolgen van de Coronacrisis en de Brexit. Deze agenda helpt ons om ook in de toekomst voor de regio en voor Nederland grensoverschrijdend garant te staan voor onze bijdrage aan de economie en welvaart.”

Verbinding met achterland verbeteren

North Sea Port benadrukt in het bijzonder het belang van de investeringen in infrastructuur om de verbindingen met het achterland te verbeteren: de realisatie van het ontbrekende spoor tussen Terneuzen en Gent alsook van de nog ontbrekende spoorverbinding tussen het havendeel van North Sea Port in Vlissingen/Borsele en Antwerpen, de zogenaamde VeZa-bocht. Ook het aangekondigde onderzoek naar Corridor Zuid, wordt door North Sea Port met hoge verwachting tegemoetgezien. Deze integrale Corridor Zuid-aanpak creëert nieuwe economische kansen voor de haven en de regio. Dit zeker in combinatie met de realisatie van de Seine Scheldeprojecten richting Noord-Frankrijk en de Nieuwe Sluis in Terneuzen voor grotere schepen.

CO2 en waterstof

North Sea Port kan zich vinden in de prioriteit die aan de energietransitie wordt gegeven zoals buisleidingen voor CO2-reductie. Voor North Sea Port is het van belang dat het Nederlands-Vlaamse CUST-onderzoek naar een geschikt buisleidingennetwerk in de havennota wordt vernoemd. North Sea Port geeft tevens het belang aan om deze regio in de Europese top van waterstofregio’s verder te versterken.

Experimenteerregio

North Sea Port onderstreept ook het belang dat de havennota aanhaalt dat de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone binnen het havengebied kan worden aangewezen als zogenoemd NOVI-gebied (nationale omgevingsvisie). Door een dergelijke status kan er in North Sea Port een aantal jaren worden geëxperimenteerd met vraagstukken omtrent ruimtelijke ordening, milieu en andere maatschappelijke opgaven. Met de forse klimaatuitdagingen die het havengebied tegemoetziet en het grensoverschrijdende karakter ervan, is het voor North Sea Port cruciaal om zich óók in het kader van de NOVI als grensoverschrijdende experimenteerregio te kunnen ontwikkelen.