Nieuws

North Sea Port versterkt mee natuur en landbouw in de Moervaartvallei

Gepubliceerd op vr 30 sep 2022
De natuur en landbouw in de Moervaartvallei nabij het Gentse deel van North Sea Port wordt verder versterkt. Acht partners ondertekenden op donderdag 29 september een samenwerkingsovereenkomst om zo de verloren gegane natuur bij de uitbreiding van de haven verder te compenseren.

De acht partners zijn Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port, Stad Gent en Sint-Niklaas en gemeentes Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Stekene. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen de partners vooral werk maken van Fase 2 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei. Daarbij wordt met de natuur- en landbouworganisaties naar een consensus gezocht over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei.

Moervaartvallei, ongerept landschap palend aan de haven

De Moervaartvallei is een uniek open ruimtegebied, palend aan de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen. Het strekt zich uit over zeven Oost-Vlaamse gemeenten tussen Gent en Stekene, verder weg van het havengebied. Het laaggelegen, open landschap omvat ruim 2.800 hectare en bestaat hoofdzakelijk uit weidse natuur, vlakke velden en imposante bomenrijen. Het vormt een verademing in de dicht bebouwde omgeving en biedt plaats voor natuur, landbouw, water, erfgoed en recreatie. Het projectgebied wordt ruwweg begrensd door twee waterlopen: het kanaal de Moervaart in het noorden, en het kronkelende riviertje de Zuidlede in het zuiden.

De toekomst van de Moervaartvallei

Voor het gebied liep van 2017 tot 2020 al een zogenaamd ‘Strategisch Project’ in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Omwille van de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied dreigde natuur te verdwijnen. De compensatie hiervan werd gepland in de Moervaartvallei, maar stuitte op verzet.

North Sea Port wil hiermee zichtbaar meewerken aan natuurherstel en aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. -Daan Schalck

In opdracht van de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ging de gouverneur in overleg met de landbouworganisaties en natuurverenigingen om een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Met succes. De gedragen consensus tussen alle middenveldpartners resulteerde in 2018 in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei Fase 1.

Het werk was echter nog niet af en er wachtten ook nieuwe uitdagingen. Daarom werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld - Fase 2 - waarmee de samenwerking tussen de partners wordt verdergezet. De officiële ondertekening, die omwille van de coronapandemie werd uitgesteld, vond plaats in Wachtebeke, langs de oevers van de Moervaart.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Project Moervaartvallei geeft rechtszekerheid aan de verdere ontwikkeling van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied. Zoals voor het vestigen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten en voor het transporteren en opslaan van bepaalde goederen. Tegelijkertijd betekent dit dat er in de Moervaartvallei nieuwe natte natuur komt, ter compensatie van vegetaties die in het havengebied kunnen verloren gaan. North Sea Port wil hiermee zichtbaar meewerken aan natuurherstel en aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.”

Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen en voorzitter Project Moervaartvallei: “Vandaag bundelen lokale partners, samen met North Sea Port en Provincie Oost-Vlaanderen de krachten om landbouw en natuur in de Moervaartvallei verder te versterken. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een engagement van alle partners voor een duurzame ontwikkeling van dit gebied.”

Riet Gillis, gedeputeerde voor Milieu en Natuur Provincie Oost-Vlaanderen: “Met de samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor een breed draagvlak voor het openruimteproject Moervaartvallei. De open ruimte in de Moervaartvallei wordt behouden en versterkt, we maken werk van bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Dat alles doen we in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en bedrijven, waaronder horeca en landbouw.”

Foto: Project Moervaartvallei