Nieuws

North Sea Port zet mee de schouders onder veilige zeehavens

Gepubliceerd op wo 14 okt 2020
North Sea Port zet mee de schouders onder het vergroten van de weerbaarheid en de integriteit in en rond de haven en die van Moerdijk. Het is de bedoeling om daarmee de criminaliteit tegen te gaan.

De partners die samen de criminaliteit in de havens willen indijken zijn Nederlandse overheden en publiek-private partijen: de gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk. De projecten richten zich in het bijzonder op het Nederlandse deel van North Sea Port, Vlissingen en Terneuzen.

Ondermijnend effect

Criminelen maken gebruik van de goede infrastructuur in de havens. Het ondermijnende effect van deze georganiseerde criminaliteit is groot en reikt tot ver buiten de (regio)grenzen. Denk hierbij aan in- en uitvoer van drugs, illegale afvoer van afvalstoffen, illegaal verblijf op haventerreinen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, smokkel van goederen en het witwassen van criminele opbrengsten in de haven.

Zeven speerpunten

De nieuwe aanpak van de samenwerkende partijen richt zich op een betere selectie aan de poort, het opwerpen van barrières door het bedrijfsleven, het vergroten van de kennis- en informatiepositie van de partners en het vormen van een responsieve overheid die actief reageert op signalen uit de samenleving. De samenwerkende partijen zetten de komende twee jaar in op de volgende speerpunten:

  • Beïnvloeden van integer gedrag van havenmedewerkers: vergroten van de weerbaarheid tegen vormen van corruptie en niet-integer gedrag.
  • Ontwikkelen van een Platform Veilig Ondernemen North Sea Port/Port of Moerdijk: publieke en private partijen werken samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel en klant.
  • Het stimuleren van de veiligheid van een haventerrein (fysieke barrières): denk hierbij aan veilige hekwerken en 100% persoonsverificatie.
  • Leren van incidenten in de haven: door deze kennis uit te wisselen en het opzetten van een ‘Information Sharing Centre’.
  • Vergroten van de meldingsbereidheid van havenmedewerkers: het melden van verdachte activiteiten helpt de autoriteiten om tijdig op te treden en de veiligheid in de haven te waarborgen.
  • Ontwikkelen van een innovatieve aanpak tegen drugsimport: in financiële big data de malafide transportbedrijven herkennen.
  • Versterken van de integrale aanpak tussen de betrokken partners: door te investeren in informatie-uitwisseling.

De verschillende overheidspartners werken al apart en samen aan het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten. Denk hierbij aan Operatie Portunus. Er wordt ook samengewerkt aan integere en weerbare zeehavens in Zeeland en West-Brabant waarbij de Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Brabant-Zeeland de partners ondersteunt. Zij gaan aan de slag onder het motto ‘Zeeland en Brabant hebben integere en weerbare zeehavens die geen criminele activiteiten faciliteren’.

Onderzoek op vraag van de Havendriehoek

De basis voor de nieuwe aanpak zijn meerdere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan naar criminaliteit in de zeehavens. Zo deed TNO eind 2019 op verzoek van de Havendriehoek - waarin bestuur, politie en justitie samenwerken om georganiseerde criminaliteit te beteugelen - onderzoek naar criminaliteit in de havens. Er is onderzoek uitgevoerd naar verschillende vormen van criminaliteit zoals drugs-, migratie-, milieu- en arbeidscriminaliteit en diefstal en smokkel.

Burgemeester van Borsele en voorzitter van de Havendriehoek, Gerben Dijksterhuis: “Samen kunnen we meer en staan we sterker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de zeehavens. De opgave is aanzienlijk, vooral ook omdat onze havens zo belangrijk zijn voor onze economie en toekomst. Deze opgave kunnen we alleen samen met bedrijven, overheden en havenmedewerkers aangaan. Die boodschap is glashelder. Het rapport van TNO biedt waardevolle handreikingen om een gezamenlijke aanpak verder te versterken en te vernieuwen. We hebben met elkaar een uitvoeringsplan opgesteld, daar zijn we met elkaar mee aan de slag, waarbij iedere partij zijn steentje bijdraagt, passend bij zijn taak en aanpak.”

Het volledige onderzoek is te vinden via de website van TNO.