Nieuws

North Sea Port zet met Flux50 mee zijn schouders onder duurzame energievoorziening in de Vlaamse havens en over de grenzen

Gepubliceerd op do 30 sep 2021
Voor de Vlaamse havens is een voortrekkersrol weggelegd in de uitbouw van een duurzame én betaalbare energievoorziening. De Vlaamse energiecluster Flux50 wil hun verdere ontwikkeling tot internationale energiehubs stimuleren. North Sea Port trekt hard mee aan die kar.

40 CEO’s van havens en vooraanstaande havenbedrijven gaven op maandag 27 september het startsein voor een nieuw innovatieplan. Met structurele investeringen in infrastructuur en innovatie willen zij de internationale koploperpositie van de Vlaamse havens op het stuk van verduurzaming van de energievoorziening versterken. De overstap naar energie uit hernieuwbare bronnen staat borg voor een fikse vermindering van de CO2-uitstoot in havengebieden. Die transitie komt ook de concurrentiepositie en werkgelegenheid in de Vlaamse havens ten goede.

Vier pijlers

Het innovatieplan rust op vier pijlers:

- Het uitwerken van een grensoverschrijdend energieplan.

- Het inzetten op de ontwikkeling van sectoroverschrijdende kennis rond grootschalige energie-opslag.

- Het uitbouwen van internationale waardeketens die de invoer van energie via de Vlaamse havens mogelijk maken.

- Het ombouwen van bedrijfsterreinen en -clusters tot slim-gestuurde energiegemeenschappen.

Het project sluit naadloos aan bij wat North Sea Port nastreeft, onderstreept CEO Daan Schalck:

“Onze haven heeft ervaring met grensoverschrijdende samenwerking tussen industriële clusters, op het vlak van warmte, CO2 en waterstof – inclusief de bijhorende en noodzakelijke infrastructuur - in de sectoren van chemie, staal, automotive en de productie van papier. Deze innovatieve industrie-clusters zijn duidelijk de weg voorwaarts.”

Verenigde Naties: no time to waste

De tijd dringt, zo maakten de Verenigde Naties met het IPCC-klimaatpanel een maand geleden nog eens duidelijk. De klimaatverandering gaat sneller dan voorspeld en dringende ingrepen zijn nodig om nog grotere catastrofes op lange termijn te vermijden, was de kernboodschap van zijn jongste rapport.

Tegelijk is de verwachting dat de vraag naar elektriciteit tegen 2050 zal verdubbelen. Om aan die toegenomen vraag te voldoen, moeten de hernieuwbare energiebronnen flexibel ingezet kunnen worden. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen zal ook invoer van energie een rol blijven spelen. Opnieuw staan havens daarbij op de eerste lijn. Een bijkomende uitdaging bestaat erin de nieuwe groene elektriciteit betaalbaar te houden voor iedereen, burger en bedrijf.