Onderzoek naar pijpleidingen

In het havengebied van North Sea Port loopt een studie naar de mogelijke uitrol van een grootschalige buisleidinginfrastructuur. Die leidingen zijn van belang om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Dit past in het kader van de klimaatambities.

Het onderzoek 'Clean Underground Sustainable Transport', of kortweg CUST-project, is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de Stad Gent, Smart Delta Resources, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2019.