Opdracht en doelstellingen

Als vennootschap heeft North Sea Port als doel om het havengebied te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen, rechtstreeks of via haar dochtermaatschappijen. In dat kader wil het op korte en lange termijn de positie van het haven- en industriecomplex in het gebied versterken, zowel in nationaal als internationaal perspectief.

Enkele belangrijke doelstellingen van de vennootschap:

  • een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer verzekeren
  • voor nautische en maritieme orde en veiligheid in het gebied zorgen
  • de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het havengebied bevorderen