Opheffing gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports

Per 1 juli 2019 vindt de opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports plaats. Daartoe hebben de betrokken partijen de “Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP” ondertekend. Deze overeenkomst wordt beschouwd als de ‘Regeling inzake de gevolgen van
de opheffing’ c.q. het liquidatieplan als bedoeld in artikel 21 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports.

De aankondiging van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is via de website van de Staatscourant terug te lezen.

Ter inzage

De Uitvoeringsovereenkomst ligt vanaf maandag 27 mei 2019 gedurende 4 weken ter inzage op het kantoor van North Sea Port Netherlands, Schelpenpad 2 te Terneuzen. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Ook kunt u hieronder de Uitvoeringsovereenkomst en bijbehorende bijlages bekijken.