Nieuws

Park Langerbrugge-Zuid nieuwste groene buffer in North Sea Port

Gepubliceerd op ma 17 jun 2019
Het Park Langerbrugge-Zuid is de nieuwste groene buffer in North Sea Port. Het afgelopen jaar werd het koppelingsgebied tussen de woonkern van Kerkbrugge en het industrieterrein De Nest omgebouwd tot een park waar het publiek kan wandelen, fietsen en spelen.

Zaterdag 15 juni werd het park geopend door bewoners en projectpartners. De realisatie van dit park is het resultaat van een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, de gemeente Evergem, de stad Gent, North Sea Port, de Watering Burggravenstroom, de bewoners, maar ook het schooltje Braambos, de instelling Obra en de omliggende bedrijven. North Sea Port droeg financieel bij aan de anderhalf miljoen die nodig was om deze groene buffer te realiseren, samen met gemeente Evergem, provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Bosgoed en bomen

In het gebied is het al aanwezige groen, daar waar mogelijk, behouden en bovendien aangevuld met 62.000 stuks bosgoed zoals hazelaar, esdoorn wilg en meidoorn. En met een 200-tal hoogstammige bomen zoals eik, olm en haagbeuk.

Groene buffers

North Sea Port wil zoveel mogelijk groene buffers realiseren tussen haven en woonkernen in haar gebied. Behalve een duurzaam effect, hebben deze koppelingsgebieden ook een verbindende werking: ze brengen mensen samen om te ontspannen maar ook op een veilige manier met de fiets doorheen de Gentse Kanaalzone.

Wandellus

Voor de wandelaars kwamen er twee kilometer paden waarvan, centraal in het park, een wandellus aangelegd in beton. Een vlotte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers stond hierbij voorop. Vanaf deze lus zijn de verschillende zones in het park te ontdekken. In de historische zone kan de bezoeker even stilstaan bij het industrieel verleden van dit gebied. Ook de evocatie van de cyclopiste katapulteert de recreant terug in de tijd. Het jonge volkje van Kerkbrugge kan zich uitleven in de speelzone, dierenliefhebbers kunnen binnenkort schapen spotten in de weide.

Natte natuur

Langs de oever van de Hospicieloop ontwikkelt zich een rietkraag op de afgeschuinde zone. Een vlonderpad - met stootrand voor rolstoelgebruikers - brengt wandelaars doorheen een nattere zone verderop. Aan de ingang van de ook historisch interessante wijk Herryville werden twee waterpartijen gegraven met het oog op ontwikkeling van natte natuur. In totaal werd hier 1,2ha natuur gerealiseerd.

Lange-afstand-fietspad

Langs het park ligt een nieuw lange-afstand-fietspad. Het fietspad verbindt de Gentweg met de Doornzeelsestraat en wordt in de loop van 2020 verbonden met het fietspad langs het bedrijventerrein Grote Nest. In zuidelijke richting zal dit fietspad op termijn een veilig vervolg krijgen bij de heraanleg van de Kluizensesteenweg.

Bufferbekken

Bovenop de voorziene inrichting legde de VLM in opdracht van North Sea Port een bufferbekken aan in dit koppelingsgebied. Ook een hondenuitloopzone werd op vraag van de gemeente Evergem nog ingepast in de plannen.