Pilot | Koppeling Portbase en Enigma+

in de scheepvaartwereld zijn vele (digitale) ontwikkelingen gaande. Eén daarvan is dat informatie tussen (port community) systemen onderling uitgewisseld moeten kunnen worden. North Sea Port wil op dit gebied alvast ervaring opdoen en waar mogelijk samen met de havengemeenschap testen en ervaring opdoen.

Testen met Vopak en Ovet

Een eerste stap wordt nu gezet met een proof of concept, waarbij Vopak en Ovet samen met North Sea Port een koppeling gaan testen tussen Enigma+ en Portbase. Dit sluit aan bij de wens van Nederlandse agentschappen en rederijen.

In de testperiode kan men een elektronische melding initiëren vanuit Portbase, die automatisch wordt doorgezet naar Enigma+. De melding kan gedaan worden voor North Sea Port Vlissingen of Terneuzen.

Efficiënter werken

Het voordeel voor de gebruikers is dat de gegevens niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. Wel dient de informatie gecontroleerd, aangevuld en bevestigd te worden. Daarnaast is door de melding te starten vanuit Portbase het efficiënter om douaneformaliteiten af te wikkelen.

Resultaten en tijdslijn

De pilot is een eerste stap om de elektronische meldplicht zo efficiënt mogelijk te houden en maken, met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Het verdere verloop is afhankelijk van de bevindingen en ontwikkelingen in deze pilot. Na de zomer verwacht North Sea Port een beeld óf scope te hebben hoe verder uit te breiden en wanneer dit zou kunnen.