Nieuws

Plaats voor landbouw, natuur, recreatie en erfgoed in de Moervaartvallei nabij havengebied Gent in North Sea Port

Gepubliceerd op ma 28 mei 2018
De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de Moervaartvallei die aan het Gentse havengebied van North Sea Port paalt. Daar wordt 20 miljoen euro voor uitgetrokken.

Op vrijdag 25 mei ondertekenden Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers, North Sea Port en tal van andere partners een raamovereenkomst voor de Moervaartvallei, een groen gebied ten noordoosten van het Gentse havengebied. De partners leggen maar liefst 20 miljoen euro op tafel voor de realisatie van nieuwe natuur, voor landbouwbeleid en initiatieven rond toerisme, erfgoed en waterbeheersing. 

Natuur buiten havengebied

North Sea Port werkt mee aan de realisatie van nieuwe natuur buiten het havengebied Gent. En dit ter compensatie van natuur die verloren ging door de havenontwikkeling. North Sea Port is verheugd dat ook Vlaanderen zich inzet voor extra natuur rond het havengebied Gent.

Naast de Vlaamse overheid, die het grootste bedrag voor haar rekening neemt, is North Sea Port met 3 miljoen euro een belangrijke sponsor en ondertekenaar. Ook de stad Gent en de provincie - allebei aandeelhouders van North Sea Port - leggen een aanzienlijk bedrag op tafel. De gemeente Wachtebeke en de gemeente Moerbeke zetten eveneens hun handtekening onder het akkoord. Bijzonder is dat bovendien de landbouw- en natuurverenigingen samen hun schouders onder het project zetten. Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Natuurpunt en vzw Durme, de lokale natuurvereniging, ondertekenden de raamovereenkomst mee.

Nog op 25 mei besliste de Vlaamse regering een landinrichtingsproject op te zetten voor de Moervaartvallei. Samen met alle partners zal de Vlaamse Landmaatschappij de nieuwe natuur en de landbouw-, recreatie-, erfgoed- en watermaatregelen op het terrein realiseren.