Port Health

Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De SARS epidemie in 2003 was de directe aanleiding voor de WHO om de International Health Regulations te vernieuwen.

Met de ondertekening van de IHR in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich in te zullen zetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding.

In Nederland is de IHR sinds 1 december 2008 opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid.