Ambities

North Sea Port wil het havengebied, dat loopt van het Nederlandse Vlissingen tot het Vlaamse Gent, verder ontwikkelen. Het schuift hierbij een aantal ambities naar voor.

North Sea Port wil de economische groei bestendigen

North Sea Port wil economische groei creëren door de diversificatie van sectoren en (handels)gebieden. Het streeft naar een duurzame toename van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en overslag (zowel maritiem als via de binnenvaart).

In 2022 wil North Sea Port als vooraanstaand merk bekend staan in de internationale havenwereld en een bijpassende professionele dienstverlening bieden.

North Sea Port wil de ontplooiingskansen voor bestaande en nieuwe klanten verbeteren, door de ruimtelijke ontwikkeling en de infrastructuur op elkaar af te stemmen

North Sea Port plant een verdere ontwikkeling van de multimodale infrastructuur (zeevaart, binnenvaart, spoor, weg en pijpleidingen) en zal de toegankelijkheid van de haven verder verbeteren.

North Sea Port streeft naar een optimale ruimtelijke ontwikkeling en duurzame inrichting van de beschikbare ruimte.

North Sea Port wil actief samenwerken met alle betrokken partners om de bestaande ambitieuze doelstellingen op het vlak van duurzaamheid versneld te halen

North Sea Port zet in op duurzame bedrijfsvoering, transport en ruimtelijke inrichting, met respect voor leefomgeving en natuur.